07.06.2024

Næsten hver femte fængselsbetjent er forsvundet

Heller ikke i 2019 lykkedes det at stoppe tilbagegangen af fængselsbetjente. Bemandingen er faldet med omkring 450 betjente siden 2012.

Til trods for Kriminalforsorgens rekrutteringsindsats fortsætter den negative udvikling. For syvende år i træk falder antallet af fængselsbetjente.

I 2012 var der i gennemsnit cirka 2.550 betjente på vagt hver dag i landets fængsler og arresthuse. I 2019 var det tal kun cirka 2.100.

450 betjente – eller næsten hver femte – er altså forsvundet fra personalestatistikken i løbet af syv år.

Alene fra 2018 til 2019 er bemandingen faldet med cirka 100 fængselsbetjente fra 2.200 til 2.100.

Problemet er, at der er flere fængselsbetjente, som forlader jobbet, end der ansættes nye. Så selvom Kriminalforsorgen har held med sine rekrutteringstiltag, rækker det ikke, når der er endnu flere, som stopper.

Kollegaerne forlader jobbet af flere årsager. Nogle stopper på grund af alder, andre fordi de søger nye jobmuligheder og andre igen på grund af nedslidning. I 2019 blev over 100 kollegaer afskediget på grund af dårligt helbred.

Fængselsforbundets formand er stærkt frustreret over, at bemandingen fortsat går tilbage: ”Det er fuldstændig uholdbart, at vi år for år bliver færre betjente. Kriminalforsorgen ligner efterhånden en discountudgave af, hvad det var en gang.”

Bo Yde Sørensen peger på, at fængsler og arresthuse har skåret helt ind til benet for at få den daglige drift til at hænge sammen: ”Efteruddannelse er skåret væk, personalemøder er fjernet og kontakten med fangerne falder i takt med, at vi øger indelukningen. Det er en skrue uden ende.”

Det er fuldstændig uholdbart, at vi år for år bliver færre betjente. Kriminalforsorgen ligner efterhånden en discountudgave af, hvad det var en gang.

Flere fanger
Hvor antallet af fængselsbetjente falder, går udviklingen i den anden retning med hensyn til antallet af indsatte.

Det gennemsnitlige belæg er steget tre år i t ræk og ligger nu på knap 4.000 indsatte. Det er over 500 flere end i 2016.

Der bliver altså færre og færre fængselsbetjente til at passe på flere og flere indsatte.

I 2015 tog hver fængselsbetjente sig i gennemsnit af 1,4 fanger. Nu er det 1,9 fanger.

”Du kan iværksætte nok så mange flotte rekrutteringskampagner. Det hjælper lige fedt, når der er flere, som forlader os. Du bliver nødt til at holde på dem, som stadig er her. Erstat bureaukratisk nidkærhed med tillid. Investér i personalet og anerkend dem for deres indsats. Vores politikere bliver nødt til at melde ud, hvad meningen med Kriminalforsorgen er? Hvad skal vi? Og hvad har de tænkt sig at gøre for at hjælpe?” spørger Bo Yde Sørensen.

Direktør: Det er ikke tilfredsstillende
Kriminalforsorgens direktør Thorkild Fogde er opmærksom på, at antallet af fængselsbetjente stadig falder.

Han peger på, at Kriminalforsorgen har haft stor succes med sin rekrutteringsindsats, men at afgangen af fængselsbetjente i 2019 har været større end tilgangen.

”Vi har rekrutteret 173 nye fængselsbetjente og 108 transportbetjente i 2019. Det er et rigtig flot resultat, og vi håbede faktisk på den baggrund, at vi i år ville komme i plus på begge grupper. Desværre er der også mange fængselsbetjente, som har forladt Kriminalforsorgen, hvilket samlet set giver et minus for denne gruppe i 2019. Det er selvfølgelig ikke tilfredsstillende,” siger han.

Thorkild Fogde mener dog, at personaletallet samlet set bevæger sig i den rigtige retning.

”For det første har vi stadig stor succes med rekrutteringen af transportbetjente, hvor vi nu har ansat næsten 200 nye betjente i 2018 og 2019. Selvom der selvfølgelig også er afgang i den gruppe, betyder det samlet set, at den uniformerede gruppe er i fremgang.”

”For det andet er der færre, der selv søger deres afsked. Vi forventer en nettofremgang på 30 fængselsbetjente og 80 transportbetjente i 2020. Det skal lægges oven i en nettofremgang på 60 for den samlede gruppe af fængsels- og transportbetjente i 2019. Så flere hænder i uniform er der altså kommet,” siger Thorkild Fogde.

Han peger på, at Kriminalforsorgen har iværksat nye sygefraværs- og fastholdelsesprojekter, som han forventer, vil medvirke til forbedre udviklingen.

”Jeg er ked af, at det ikke går hurtigere, men vi gør, alt hvad vi kan,” siger Thorkild Fogde.

Af Søren Gregersen