07.06.2024

”Vi mangler folk, da vi skal visitere langt oftere og registrere mere end tidligere,” siger tillidsrepræsentant i Køge Arrest Rolf Peter Hansen.

Mobilsikre arrresthuse mangler fængselsbetjente og isenkram

I kampen mod mobiltelefoner er fire arresthuse udpeget som særligt mobilsikre. Det har givet husene et tidskrævende visitationsregime. Men der kommer ikke mere personale, før der opsættes nyt udstyr.

Hvis en varetægtsfængslet snuppes med en mobiltelefon, er det nu standardprocedure, at den indsatte rykkes til et af fire arresthuse med særlige indsatser for at opretholde et mobilfrit miljø. De fire arresthuse har siden 1. oktober 2016 været Randers, Aarhus, Helsingør og Køge.

Men tiltaget med de såkaldte ’kategori 2’-huse lader meget tilbage at ønske for fængselsbetjentene. Det gælder for eksempel opgaverne med de mange visitationer, registreringer og den udvidede adgangskontrol.

En af dem, der gør opmærksom på problemet, er fængselsbetjent og tillidsrepræsentant i Køge Arrest Rolf Peter Hansen.

”Vi mangler folk, da vi skal visitere langt oftere og registrere mere end tidligere. Det gør vi så, men det går ud over andre områder. Vi har for eksempel været nødt til at fjerne fællesskabstider og skære ned på besøgstiderne,” siger han.

Generelt har de høje sikkerhedsstandarder gjort huset langt mindre fleksibelt, og det går ifølge Rolf Peter Hansen ud over kontakten til de indsatte: ”Vi kan ikke prioritere relationsarbejdet lige nu på grund af tidspresset.”

Arresten har meldt tilbage til Område Sjælland, at det er nødvendigt med ni ekstra fængselsbetjente for at udføre opgaverne som kategori 2-hus. I løbet af 2017 skal der nemlig også indføres nye adgangsforhold med kropsscannere.

”Snart skal arresthuset bygges om, og vi vurderer, at der minimum skal være en fængselsbetjent ekstra om natten og to betjente mere i turnus. Men hvad angår flere folk, får vi intet at vide fra områdekontoret,” siger Rolf Peter Hansen.

Aarhus venter også på flere folk
Aarhus Arrest fik også titlen som ’kategori 2’-hus i efteråret, og her genkender tillidsrepræsentant Jens Vigh situationen med for få betjente til de nye standarder.

”Vi fik alle arbejdsopgaverne fra dag ét, men vi har aldrig set skyggen af flere medarbejdere. Forløbet har virket som en panikhandling i kølvandet på fokusset på mobiltelefoner,” siger han.

For eksempel skal toiletterne visiteres hver gang en indsat med særlig skærpet opmærksomhed, har benyttet det, og alle 66 celler i arresthuset skal visiteres minimum hver 14. dag.

At der ikke kanaliseres ekstra personale til de ekstra arbejdsopgaver, gør ifølge Jens Vigh forholdet til ledelsen noget køligt.

”Lige nu oplever jeg meget mistro blandt kollegaerne til områdekontoret. De her tiltag har taget meget initiativ ud af personalet,” siger han.

Selvom Aarhus Arrest allerede er i dialog med områdekontoret i Midt- og Nordjylland om flere kollegaer, trækker det ifølge Jens Vigh ud.

Argumentet er, at der først er brug for ekstra personale, når et nyt indgangsparti med kropsscanner er bygget.

Områderne og direktoratet skal beslutte nyt mandskab sammen
Områdedirektør for Midt- og Nordjylland Una Jensen bekræfter,
at vurderingen af ekstra betjene afhænger af den udvidede
adgangskontrol.

”Beregninger for mere personale kommer ud fra en vurdering af adgangskontrollerne, og der bliver først tilført mere personale, når de nye adgangskontroller er i funktion,” siger hun og fortsætter: ”Det er desuden aftalt, at der løbende skal arbejdes med en tilpasning af fængselsbetjentenes opgaver efter de nye standarder.”

Samme budskab lyder fra chef for Koncern Sikkerhed Lars Rau Brysting. Han understreger, at regnestykket med ekstra personale er todelt.

”I forhold til de generelle visitationsstandarder er det lokalt, at man skal vurdere postbesættelsen og et eventuelt behov for flere fængselsbetjente. Men når det kommer til den udvidede adgangskontrol med blandt andet kropsscannere, har Koncern Sikkerhed og sikkerhedspartnerskabet været inde over med en konkret vurdering af nødvendigt mandskab,” siger han.

Ifølge Lars Rau Brysting er de første kropsscannere allerede leveret og vil kunne tages i brug, når en bekendtgørelse er på plads. Opsætning af kropsscannere vil i øvrigt ske i takt med at de lokale ombygninger færdiggøres.

Der er dog ingen af de lokale ombygninger, der er opstartet. Flere fængselsbetjente til ’kategori 2’ arresthusene er altså ikke lige om hjørnet.

Af Kristian Westfall