07.06.2024

Ministeren svarer på medlemmernes spørgsmål

Her er Søren Pape Poulsens svar på nogle af de mange spørgsmål, som medlemmerne har stillet  via Facebook. 

Michael Sejer: Er arbejdsglæde og personalepleje noget du som minister vil prøve at implementere i Kriminalforsorgen?

“Jeg tror, arbejdsglæde er en forudsætning for, at du fungerer på en arbejdsplads. Jeg kunne jo vælge at skrive et brev til alle fængsler og fortælle, at der hermed er indført arbejdsglæde i hele Kriminalforsorgen, men det er nok ikke måden at gøre det på. Det kræver selvfølgelig et godt samarbejde mellem ledelse og medarbejdere. Det kræver gensidig respekt, men det kræver også, at medarbejderne får de midler, der skal til. For eksempel har jeg hørt ansatte, som spørger: ‘Hvorfor er det, vi ikke bare må gå med peberspray i lukkede fængsler?’. Nu er den mulighed kommet. Det handler om at indføre nogle ting, som gør, at man føler sig tryg. Det synes jeg er afgørende. Men det er også klart, at arbejdsglæde er noget, man skal ville. Hvis man er glad for at gå på arbejde hver dag, og hjælper hinanden, så ser vi også, at det har betydning for sygefravær og mange andre ting. Det slider voldsomt på folk, hvis man går i et miljø hver dag, hvor der ikke er en god stemning. Det betyder alverden.”


Kresten Jørgensen: Hvad er ministerens holdning til, at Kriminalforsorgen de sidste ti år har ansat flere i ledelse og administration og færre betjente og værkmestre?

“Det er jo en rigtig klassiker. Politifolk spørger mig om det samme. I hele den offentlige sektor har vi den diskussion. Vi skal passe på, at der ikke bliver flere og flere høvdinge og høvdingehjælpere og færre indianere. Det er nogle gange den offentlige sektors største problem. Selvfølgelig skal vi  have folk, der kan styre økonomi og så videre, men hvis fængslerne skal fungere, skal der være en basisydelse, og den bliver leveret af fængselsbetjentene. Jeg har en helt naturlig skepsis over for konsulentrapporter, som fortæller, hvordan alting kan klares, hvis man lige flytter rundt på nogle ting. Det vil jeg være opmærksom på, når vi skal forhandle flerårsaftale til efteråret.”


René Christensen: Forsvarsministeren er ude at sige, at Forsvaret har brug for flere penge. Hvornår hører vi justitsministeren sige de samme om Kriminalforsorgen?

“Jeg tror, at jeg har udtrykt det på den måde, at vi har brug for at gøre noget for personalets sikkerhed og tryghed. Vi er er nødt til at sikre, at der er de folk, som skal til. Men inden jeg bare fyrer flere penge af, så synes jeg, at jeg skylder, at vi kigger på analysen af Kriminalforsorgen. Hvordan er det hele organiseret? Hvordan hænger det personalemæssige sammen? Jeg har simpelthen brug for at komme et spadestik dybere. Det tror jeg, at man gør sig klog i som minister.”


Jan Tarby: Kommer ministeren på uanmeldt besøg for eksempel på Vestre, så han kan få et billede af virkeligheden i Kriminalforsorgen?

“I det spørgsmål ligger der, at der en virkelighed, som jeg ikke ser. Sådan kan vi jo ikke arbejde. Jeg synes, det vil være utidigt, hvis jeg prøver at gå bag om ryggen på dem, der har den daglige ledelse. Men det betyder jo ikke, at jeg ikke kommer rundt i fængslerne og lytter til personalet. Jeg har for nylig været på Vestre med Retsudvalget. Det samme kunne jeg sagtens forestille mig igen.”


Thomas Heie Nielsen: Kommer der til at sidde fængselsbetjente i taskforcen mod vold?

“Vi er ved at se på, hvordan taskforcen bliver skruet sammen. Om det er i taskforcen eller i en følgegruppe, på en eller anden måde skal fængselsbetjente og Fængselsforbundet inddrages. Det ligger mig meget på sinde. Jeg har jo været i virkeligheden, før jeg blev politiker. Derfor er det meget vigtigt for mig, at man får spurgt folk, som står i det: Hvad er din virkelighed?”


Lene Nyelander Thomsen: Hvordan hænger store besparelser sammen med stort overbelæg? Vi har på Møgelkær Fængsel lige åbnet ottemandsstuer. Det er ikke fair for hverken indsatte eller ansatte?

“Jeg kender ikke til eksemplet, som hun kommer med. Og jeg ved ikke, hvad det er for nogle indsatte, som bor sammen i fængslet. Men jeg må konstatere, at der er store diskussioner om besparelser i Kriminalforsorgen i øjeblikket. Det er dog ikke noget, som vi har besluttet. Måske er det det årlige to procents-omprioriteringsbidrag, som hun tænker på. Det er øvrigt ret interessant, at hun siger ”at det er ikke rimeligt for de indsatte”. Det er en klassiker. Det har nok noget at gøre med, at man som fængselsbetjent ikke kan lade være med at tage et perspektiv på de indsatte. Det er meget forståeligt.”


Læs også:

Søren Pape: “Jeg har brug for et iltapparat, når jeg hører ordet klient”
Søren Pape overvejer at fjerne relationsarbejde fra fængselsbetjente