20.04.2024

Mindeord for Preben Dalsgaard

Preben blev ansat i Kriminalforsorgen i den modne alder af 30 år den 1. oktober 1980 som værkmester på prøve (snedker) ved Statsfængslet i Horsens. Karrieren på ’Slottet’ sluttede allerede 17 måneder senere, da han efter ansøgning flyttede til Arresthuset i Viborg som fængselsbetjent på prøve. I Viborg blev han fastansat den 1. oktober 1982, og otte år senere blev han fængselsoverbetjent.

Den 14. januar 2002, efter at have betrådt ’linoleummet’ i arresten i næsten 20 år, overgik Preben til fleksjob. Her gik han til hånde i arrestens værksted og tog sig af forefaldende opgaver. Dette job bestred han i 11 år indtil afskeden på grund af sin alder den 31. januar 2013. I alt nåede Preben at ’afsone’ 32 år og 4 måneder i Kriminalforsorgen.

IPreben glædede sig til at nyde sit velfortjente otium som 63-årig. Men ganske kort tid efter sin afsked fra arresten fik han konstateret kræft, som han desværre tabte kampen til den 28. juni 2015.

Vi vil altid huske Preben som en fantastisk positiv og vellidt kollega. Altid tjenstvillig når det brændte på. En rigtig tjenestemand med stort T.

Preben efterlader sig hustru og tre døtre. Tankerne går til dem i denne svære tid.

Æret være Prebens minde På kollegaernes vegne Anette Seerup og Povl