17.04.2024

Mindeord for Jess Lefevre

Den 11. maj ud på aftenen afgik vores kollega Jess Lefevre ved døden efter kort tids sygdom.

Jess startede ved Horsens Statsfængsel i 1994. Da det gamle Statsfængsel lukkede, flyttede Jess med ud i Enner Mark Fængsel, hvor han primært har gjort tjeneste på den særligt sikrede afdeling.

I 2018 søgte og fik Jess tjeneste på Forstærkningshold Vest. Han har derved været tjenestegørende på mange tjenestesteder det sidste halve år.

Jess havde kunnet fejret 25 års jubilæum i Kriminalforsorgen til oktober 2019.

Jess blev bisat den 18. maj med deltagelse af et stort antal pårørende og kollegaer, der vidner om, hvor stor en kontaktflade Jess havde, og hvor respekteret en kollega han var.

Vores tanker går til hans kone Helle Lefevre, der nu må fortsætte livet uden Jess ved sin side.

Æret være hans minde.

På vegne af kollegaerne
Maj-Britt Skovgård Balle
Institutionstillidsrepræsentant