07.06.2024

Mere fleksibel mobiljagt i fængslerne

Der løsnes nu op for de mange meningsløse visitationer i fængsler og arresthuse, som blev indført i jagten på mobiltelefoner.

Da der for halvandet år siden blev fundet mobiltelefoner hos terrorsigtede, blev det startskuddet til en intens mobiljagt. Søren Pind indførte daglige kropsvisitationer, visitationer af celler, visitationer af fællesarealer, visitationer af gårdtursarealer og meget mere. Det samlede tidsforbrug løb op i tusindvis af timer hver måned.

Mobiljagten er på ingen måde slut. Men de stramme visitationsregler er blevet evalueret. Og konklusionen er, at der ikke er brug for så mange rutinemæssige visitationer længere.

1. juli er der derfor indført en ny visitationsstandard i Kriminalforsorgen, som medfører, at antallet af cellevisitationer omtrent bliver halveret. Desuden reduceres kropsvisitationerne med afklædning væsentligt.

I stedet skal der bruges såkaldte intelligente visitationer blandt andet med hjælp af teknisk udstyr som mobildeteringsanlæg.

Fængselsforbundets formand Kim Østerbye hilser de nye regler velkommen: “Vi har presset hårdt på at få lempet reglerne. De har været alt for rigide og alt for ressourcekrævende. Det er derfor positivt, at ministeren har lyttet til os,” siger han.

Han glæder sig over, at der nu formentlig kommer mere fokus på dynamisk sikkerhed: ”Selvom man unægtelig kommer tæt på hinanden under en fuld kropsvisitation, tæller det altså ikke som seriøst relationsarbejde. Den megen kontrol er en hæmsko for at skabe gode relationer, hvilket undergraver vores sikkerhed,” siger han.

Færre urinprøver

Der indføres også en ny praksis i forhold til kontrol mod euforiserende stoffer. På dette område går man også væk fra det rutinemæssige og i retning af mere intelligent kontrol.

Fremadrettet skal der således ikke længere foretages et fast antal urinprøver, som for de fleste vedkommende er negative. I stedet skal kontrollen i højere grad bygge på konkret mistanke.

“Det er også godt i forhold til vores sikkerhed. Urinprøvetagningen kan ofte give anledning til konflikter med de indsatte,” siger Kim Østerbye.

Af Søren Gregersen