20.04.2024

Med håb om en god aftale

Fokus rettede sig mod flerårsaftalen på efterårets hovedbestyrelsesmøde – også da forsamlingen stillede spørgsmål til direktøren.

Midt under de politiske forhandlinger om en ny aftale for Kriminalforsorgen var hovedbestyrelsen samlet i Middelfart. Stemningen var afventende. Alle håbede i sagens natur på en god aftale for forbundets medlemmer.

Forbundsformanden sagde det på denne måde: ”Vi har gjort alt, hvad vi kan for at gøre politikerne opmærksom på problemerne og komme med løsningsforslag, og det er i høj grad lykkedes at sætte dagsordenen i medierne med vores kampagne. Nu kan vi kun håbe på en gunstig aftale. Det har vi i den grad brug for, som situationen er nu.”

Indlæg fra Ina Eliasen
Kriminalforsorgens direktør deltog med et indlæg på mødet. Hun var enig i, at beslutningstagerne er klar over situationens alvor.

”Der er ingen politikere, som er i tvivl om, hvor store problemerne er,” sagde Ina Eliasen, inden hun gik i gang med at svare på spørgsmål fra salen.

Her kom direktøren vidt omkring i forhold til Kriminalforsorgens mange forskellige problemer.Hun pointerede flere gange, at selvom der landes en god flerårsaftale, så bliver det ikke godt med det samme. Derfor er det vigtigt at drøfte, hvad man gør frem, til aftalen virker.

Et punkt som nok skal uddybes, når aftaleresultatet er på plads.

Flere penge til lokalløn
Der var en lang række andre emner på dagsordenen for arbejdsvilkårene for fængselsbetjente, værkmestre og transportbetjente. Både tjenestetid, løn, uddannelse og bemanding blev drøftet.

Alle repræsentanter gav desuden status på situationen i deres institution. Billedet var mildest talt ikke opløftende. Personalemangel, høj belægning og sygefravær går igen mange steder.

Også Jan Rømer, som repræsenterer fiskerikontrollørerne, var pessimistisk. De nye fiskerikvoter truer nemlig jobbet. Hvis fiskerne ikke lander fisk, er der ikke nogen fisk at kontrollere. Det siger sig selv.
Alt var dog ikke trist og negativt. Årets lokallønspulje er nemlig markant større end tidligere. Med en samlet ramme for alle grupper på 15-16 millioner kroner plus 3 millioner kroner til engangsvederlag: ”Puljen er historisk høj,” fortalte Bo Yde Sørensen.

Af Søren Gregersen