07.06.2024

“Man skal kunne møde trygt på arbejde og være stolt, når man går hjem”

Kriminalforsorgens medarbejdere skal høste større anerkendelse for deres arbejde. Det er et af Thorkild Fogdes mål for sit virke som direktør. Han starter i jobbet mandag den 3. april.

For Thorkild Fogde er det ligegyldigt, om man laver vindmøller i Nakskov eller er værkmester i Enner Mark Fængsel. Hvis man skal trives i jobbet, er det altafgørende, at man føler, at man er en del af en virksomhed, som fungerer og har et godt omdømme.

Som politidirektør for Københavns Politi har han oplevet mange dårlige sager. Som for eksempel Tibetsagen, Nørrebro-uroligheder og bandeskyderier.

Men til trods for kritikken oplever han, at politiet grundlæggende nyder befolkningens tillid og respekt. Den samme anseelse og stolthed i faget vil han gerne overføre til Kriminalforsorgen.

”Jeg vil arbejde for, at der bliver en større forståelse og anerkendelse af Kriminalforsorgens arbejde.”

Det at være med i en organisation, der ”spiller”, som direktøren formulerer det, har nemlig stor betydning. Det betyder også noget, i forhold til den måde organisationen kommunikerer på. Thorkild Fogde er kendt for en åben stil for eksempel på de sociale medier. Den stil overvejer han at bringe med til Kriminalforsorgen.

”Jeg kan se, at Kriminalforsorgen kommunikerer meget internt, men måske er der behov for at kommunikere mere eksternt,” siger han.

Upopulære beslutninger
I politiet har han været med til at gennemføre store ændringer. Ændringer som ofte har været upopulære. Men når medarbejderne oplever, at det nye fungerer godt, forstummer kritikken.

Københavns Politi har eksempelvis samlet tre borgerekspeditioner et sted i byen: ”Dem der arbejder i ekspeditionen i dag, sidder i et stort lyst lokale bag skudsikre vinduer. Det er et eksempel på, at det er muligt at gøre tingene både billigere og mere moderne.”

På samme måde håber direktøren, at det er muligt at gennemføre ændringer i Kriminalforsorgen, som medarbejderne bliver glade for.

”Det er ubehageligt at spare, men det er ikke nødvendigvis usundt. Der kan faktisk godt komme nogle gode ting ud af at kigge kritisk på sine ressourcer. Det behøver jo ikke være sådan, at Fængselsforbundet synes, at det hele bliver dårligere.”

Også i forhold til besparelser vil han lægge vægt på at være åben i sin kommunikation: ”Der er et indlæg i jeres fagblad, som gør indtryk på mig. Vis os respekt, lyder overskriften.

Det kan godt være, at regeringen har brug for penge til noget andet end til fængsler. Til sygehuse og kampfly. Men sig det til mig åbent og ærligt, skriver skribenten.”

”Det vil jeg gerne prøve at leve op til. At være åben og ærlig over for effektiviseringsopgaven.”

Fra struktur til kultur
En af årsagerne til at han valgte at søge jobbet var at få lov til at stå i spidsen for en koncern. Og med Kriminalforsorgens reorganiseringsproces er der nok at tage fat på.

”Jeg kommer til på et spændende tidspunkt. Johan Reimann har udført et kæmpe arbejde. Formen til den nye organisation er støbt. Den næste opgave bliver at gå fra struktur til kultur. Hvis du virkelig vil flytte en organisation, bliver du nemlig nødt til at flytte kulturen.”

Denne kulturændring handler ifølge Thorkild Fogde blandt andet om at skabe større gennemsigtighed i organisationen, gøre det klart hvem, som bestemmer hvad og ensarte procedurer.

”Kan du huske den gamle diskussion om Vridsløselilleånden og Nyborg-ånden? Der var forskel på at sidde i fængsel de to steder. Hvis det bliver mere ensartet mellem institutionerne, bliver der mere ro. Og hvis der er mere ro, er der større sikkerhed. Og hvis der er større sikkerhed, er der større tryghed for personalet og bedre kontakt med de indsatte,” siger Thorkild Fogde.

Vold er uacceptabelt
En anden udfordring som direktøren står over for, er, at klientellet er blevet hårdere.

”Vi oplever i stigende grad et miljø, som accepterer vold mod offentligt ansatte. Det er fuldstændig uacceptabelt, når en fængselsbetjent bliver antastet foran sine børns børnehave.”

Han er bekymret for, at Kriminalforsorgen ender i en negativ spiral, hvor stigende vold mod personalet gør det svære at rekruttere personale: ”Så får vi dårligere bemanding, der kommer flere trusler, og det bliver endnu sværere at rekruttere folk.”

Derfor er det vigtigt for direktøren, at vende udviklingen og skabe en arbejdsplads, som medarbejderne er glade for.

Det vil være et af de vigtigste mål, han vil arbejde for som direktør: ”Man skal kunne møde trygt på arbejde og være stolt, når man går hjem,” siger Thorkild Fogde og roser det professionelle engagement, som han er stødt på i Kriminalforsorgen inden sin tiltræden.

Af Søren Gregersen