17.04.2024

Man kan ikke straffe sig til respekt

Det er godt, at regeringen tager initiativer for at imødegå vold mod offentlige ansatte, men indholdet i den såkaldte respektpakke kan ikke stå alene.

Pakken skærper blandt andet straffene på tre områder: Udeblivelser fra afsoning, vold mod offentligt ansatte og optøjer i det offentlige rum.

De to første områder er interessante for os.

Vi har længe efterlyst, at der gøres noget ved de mange udeblivelser. Det er til grin, når afsonerne bare vælger at blive væk. Vi må håbe, at det får effekt, når man fremover blandt andet stopper kontanthjælpen til de udeblevne.

Jeg er mere kritisk i forhold til det andet element i pakken – forsøget på at dæmme op for volden mod offentligt ansatte.

Jeg tror nemlig ikke, at skærpet straf og fokus på indirekte trusler gør meget for fængselsbetjentenes sikkerhed.

Desværre.

Mere straf giver ikke mere respekt. Det gør fængselsbetjentes synlighed og relationsarbejde derimod.

Jo bedre relationer mellem indsatte og ansatte desto mindre er risikoen for overfald.

Respektpakke bør derfor følges op af en indsats i Kriminalforsorgen med bedre bemanding og mindre afdelinger.

I min verden kan man ikke købe respekt, men man kan som politiker bevilge de penge, der er brug for for at skabe rammerne til respektfuld adfærd mellem ansatte og indsatte.

Nuvel.

Det er positivt, at der endelig gøres noget mod den svigtende agtelse for de der – så at sige – er ansat til at holde borgerne i ørene.

Vi er trods alt trængt igennem til politikerne. Forbundets egen undersøgelse af vold og trusler nævnes som belæg for tiltagene, og aftalens budskab er klart: Det skal være trygt at varetage et hverv på fællesskabets vegne.

Jeg kunne ikke være mere enig: Men husk at sende flere folk.