07.06.2024

Make prisons great again

På årets folkemøde satte Fængselsforbundet fokus på at genrejse Kriminalforsorgen og debattere fængselsbetjentes ytringsfrihed eller mangel på samme.

Der var høj sol over Allinge, da Fængselsforbundets udsendte i juni ankom til Folkemødet med opsmøgede ærmer og høje pander for igen at slå på tromme for vores medlemmers arbejdsvilkår og tiltrække opmærksomhed for den virkelighed, det uniformerede personale står i.

Debatten under navnet ’Make prisons great again’ havde til formål at finde løsninger og genrejse Kriminalforsorgen. Hvilken rolle skal straf og fængsler spille, og hvordan kommer vi derhen, hvor vi gerne vil?

Publikum fik mulighed for at stemme med en grøn og en rød stemmeseddel på blandt andre dette spørgsmål: Hvad er fængslernes primære opgave? Straf eller resocialisering?

I panelet var forbundsformand Bo Yde Sørensen, Hans Kristian Skibby (DF), forbundssekretær Mette Nielsen og områdetillidsrepræsentant Brian Kristiansen.

Kriminalforsorgens direktør var også inviteret sammen med en række politikere, men de meldte afbud med valg og regeringsdannelse som begrundelse.

Der var både enighed, uenighed og kloge spørgsmål fra publikum undervejs, og Fængselsforbundet fik sat fokus på situationen i Kriminalforsorgen lige nu og peget på, hvilke veje man skal gå for igen at havne et konstruktivt sted.

Bo Yde Sørensen konkluderede: ”Vi har brug for et paradigmeskifte. Vi skal væk fra strengere straffe og mere visitation, som det har lydt de seneste år. Vi ska l væk fra ’skam dig’-tilgangen og i stedet sætte fokus på den faglige del af fængselsbetjentes arbejde. Vi skal ikke straffe de indsatte yderligere, fordi Kriminalforsorgen ikke kender til begrebet rettidig omhu.”

Følger der en mundkurv med uniformen?
Fængselsforbundet havde også arrangeret en debat i samarbejde med Politiforbundet for at drøfte ytringsfriheden for fængsels- og politibetjente.

Bo Yde Sørensen, Claus Oxfeldt og lektor i offentlig ret, Pernille Boye Koch var i panelet, der også skulle have bestået af direktør for Kriminalforsorgen Thorkild Fogde og rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg.

De to sidste havde meldt afbud på grund af valg. Det hindrede dog ikke en fuld sal i Folkets Hus i at have en livlig debat.

Følger der så en mundkurv med uniformen? Det mente både Bo Yde Sørensen og Claus Oxfeldt.

”Det er ikke karrierefremmende at udtale sig. Kollegaer tør ikke længere udtale sig hverken internt eller eksternt, fordi det medfører sanktioner, Det er kolde skuldre fra kollegaer og et puf bag i køen på karrierestigen,” sagde Bo Yde Sørensen.

Han pegede på, at det også er et stort demokratisk problem: ”Politi og kriminalforsorg har legitim ret til at udøve vold. Det stiller krav om kontrol og åbenhed. I det lys er det dybt bekymrende, når vores medlemmer forholder sig tavse om kritisable forhold bag de lukkede mure.”

Det var Pernille Boye Koch enig i: ”Demokratiet og arbejdspladserne er afhængige af ytringsfriheden for at kunne fungere og for at kunne udvikle sig. Det er ’new management’ og performancekulturen, der har gjort, at man ikke længere tør udtale sig, fordi man hele tiden skal konkurrere, performe og måles,” sagde hun og fortsatte: ”Jeg tror, at det er vigtigt at få genetableret ideen om ’den gode medarbejder’, der forholder sig kritisk og engagerer sig. Man skal kunne kritisere magten uden at få sanktioner. Det er kernen i ytringsfrihed, og det er vigtigt, at vi bliver ved med at tale om det.”

Af Maria Hamilton