20.04.2024

Lene har taget en uddannelse via Kompetencefonden

Som enhedschef i Københavns Fængsler fylder projektledelse meget. Lene har et job, som er præget af at jonglere med flere projekter ad gangen. Derfor er det vigtigt for hende at få så meget viden som muligt om, hvordan projekter forløber godt fra start til slut.

”Det gælder om at blive klædt på til opgaverne og at komme godt fra start. Derfor har jeg brug for den viden til at sætte en god arbejdsgruppe, få udarbejdet en ramme og en retningslinje,” siger hun.

Med logistiske arbejdsopgaver, såsom omlægning, ændring af vagttyper og vagtplanlægning, er det vigtigt for Lene at udvise stabilitet overfor medarbejderne og dermed også overfor de indsatte. Med kompetenceudviklingsaktiviteter i rygsækken føler hun sig mere rustet til det.

”Det giver mig ro i maven, og jeg slipper for følelsen af at famle i blinde, når jeg har noget viden at arbejde ud fra. Som leder udstråler man også autoritet, ro og viden, når man har noget med sig,” siger hun.

Nemt at søge midler
Lene har allerede taget en uddannelse, der gav papir på kompetencerne, men dengang var det uden støttekroner fra Den Statslige Kompetencefond.

”Jeg har gået i en tro om, at det var dødbesværligt at søge Den Statslige Kompetencefond, og at det tog lang tid, men så tænkte jeg en dag: Nu gør jeg det. Det værste, der kan ske, er, at de siger nej. Og så måtte jeg jo sande, at det jo bare var det nemmeste.”

Lene mener, at denne antagelse godt kan være at finde andre steder i organisationen: ”Det er vigtigt at få udbredt, at det slet ikke er besværligt at søge. Mit erhverv er præget af at være bureaukratisk, og at ting kan ofte tage lang tid, hvilket nok er med til at forstærke opfattelsen af, at det er besværligt at søge og få midler fra Den Statslige Kompetencefond.” 

Fra tanke til handling i MUS-samtalen
Da Lene opdagede, hvor nemt det er at søge Den Statslige Kompetencefond, var hun ikke i tvivl om, at netop den pointe skulle fremhæves over for alle hendes medarbejderne.

Under en MUS-samtale ønskede en af Lenes medarbejdere at komme på kursus.

”Han ville gerne på kursus, så jeg fortalte om Den Statslige Kompetencefond, og at jeg selv havde søgt. Jeg fortalte, at processen er nem, hurtig og smertefri. Jeg fortalte ham, at han skulle lave en ansøgning til mig, og så ville vi sende den ind sammen. Så det gjorde han, og fik støtte”.

Efterfølgende har endnu en medarbejder på Lenes arbejdsplads søgt og fået støtte af Den Statslige Kompetencefond, både til langvarige og kortvarige kurser, for som Lene pointerer: ”Det behøver jo ikke være længerevarende kurser hver gang. Jeg vil selv gerne tage kortere kurser, når jeg er færdig med min diplomuddannelse, for det er vigtigt at holde sig nysgerrig og blive ved med at udvikle sig, så søg – det er en fantastisk god og nem mulighed.”

Af Den Statslige Kompetencefond

Sådan søger du Den Statslige Kompetencefond

Du kan søge om op til 25.000 kroner til individuel kompetenceudvikling både til kortvarige kurser eller længere uddannelsesforløb.

Fonden giver for eksempel støtte til kursusgebyr, undervisningsmaterialer, transport til uddannelse og overnatning i forbindelse med undervisning.

Arbejdspladsen skal også betale
Det er et krav, at Kriminalforsorgen er med til at betale for kompetenceudviklingen. Det kan for eksempel være i form af udgifter til dækning af arbejdstid.

Leder skal godkende ansøgning
Ansøgninger til fonden skal både godkendes af dig og din leder.

Ansøg her
Ansøgninger sker via et digitalt ansøgningsskema på hjemmesiden: kompetenceudvikling.dk.