17.04.2024

Lad de vrangvillige bandemedlemmer rådne op i deres celler

Smæk cellen i, og smid nøglen væk for indsatte, der ikke frivilligt vil forlade bandemiljøet. Og brug i stedet pengene på mere personale og tilbud til dem, som gerne vil hjælpes ud.

Kim Østerbye
Formand for Fængselsforbundet

Bandekrigen er sat på vågeblus, kunne man læse i en artikel her på Altinget: justits i sidste måned.

Ja, det kan der formentlig være noget om, hvis man ser på virkeligheden ude på gader og stræder. Men inde bag ringmuren lever bandekrigen i bedste velgående, kan jeg hilse og sige. Banderne er blevet støvsuget væk fra gaderne. Nu sidder de i fængslerne.

Derfor ser jeg også frem til den rocker-bandepakke, som regeringen er på vej med. Så længe den også tager fat om problemet, der hvor det er lige nu – i fængslerne.

I regeringsgrundlaget er der lagt op til mere konsekvens. Hårdere straffe. Og skærpet kontrol med bandemedlemmerne. Samtidig skal muligheden for prøveløsladelse begrænses. Fint nok. Men hvad skal der ske med alle de bandemedlemmer, som forpester arbejdsmiljøet for de ansatte og afsoningsforholdene for de indsatte bag murene?

En hård, men udstrakt hånd
Jeg foreslår, at den nye konsekvente linje også kommer til at gælde dem. De skal efter min mening have nul og niks, hvis de fortsat ønsker at være med i deres forbryderiske klubber. De skal have frataget udgang. De skal have begrænset fællesskab. De skal ikke have nogen former for tilbud om uddannelse eller beskæftigelse. For min skyld kan de rådne op i deres celler.

Men for de af dem, som reelt ønsker at forlade bandemiljøet, skal der være en udstrakt hånd.

Flere betjente
Jeg foreslår derfor også, at der afsættes penge til langt flere betjente på de afdelinger, hvor banderne sidder. Både for bedre at kunne hjælpe, dem der gerne vil vores samfund. Og for at skærpe kontrollen med dem, som ikke vil.

De skal ikke have lov til at bringe deres beskidte krig med inden for murene. Det skal være slut.

Bedre exitforløb
For mig at se er det derfor helt naturligt, at den bebudede bandepakke fokuserer på arbejdet i fængslerne: Styrk exitprogrammerne. Og lav flere små enheder, hvor bandemedlemmerne blandes op med almindelige indsatte – under skarp overvågning.

Disse her mennesker tænker simpelt. Hvis alternativet til et exitforløb virkelig er at blive lukket inde i sin celle 23 timer i døgnet uden selskab eller aktiviteter, ja så tror jeg faktisk, at langt flere vil overveje en exit.

Jeg ser frem til at høre, hvad justitsministeren selv mener, når han i efteråret præsenterer sin bandepakke.

http://www.altinget.dk/justits/artikel/faengselsforbund-lad-de-vrangvillige-bandemedlemmer-raadne-op-i-deres-celler