07.06.2024

Kvindelige indsatte opfører sig dårligere end mandlige

Der er forskel på mænd og kvinder. Også når det kommer til indsattes opførsel i fængsler. Kvinderne er nemlig langt værre end deres rygte. Det viser en britisk undersøgelse.

Andelen af kvindelige indsatte er i Storbritannien er cirka samme som herhjemme nemlig fem procent, og kvinderne er ikke lige så ofte som mænd dømt for vold.

På trods af det, er kvinderne markant dårligere til at overholde reglerne inden for murene og mere voldelige, viser undersøgelsen. Kvinder straffes nemlig for godt halvanden gang flere forseelser end mænd.

Og en del af de overtrædelser er altså vold mod personalet: 52 ud af 1.000 kvinder begik vold mod personalet, hvor det “kun” 45 ud af 1.000 mænd.

En sociolog, Diego Gambetta, tror, at der er to årsager til den anderledes adfærd inde for murene.

For det første er kvinderne længere om at finde sig til rette i et hieraki, og for det andet har de kvinder, der er indsat i britiske fængsler, en højere frekvens af psykiske problemer end mændene.

Andelen af kvindelige indsatte i Storbritanien med psykiske problemer er 26 procent. For mændenes vedkommende er det 16 procent.

Læs om undersøgelsen her