07.06.2024

1. april: Kriminalforsorgen indfører rygekurser til de indsatte

Rygning skaber et afslappende klima på fængselsgangene. Derfor indfører Kriminalforsorgen nu kurser for ikke-rygere. 

Det er måske lidt overraskende, men Kriminalforsorgen har valgt at tone rent flag i rygespørgsmålet i fængslerne. I stedet for at indføre et rygeforbud, vælger man at gå i den anden retning og opfordrer til rygning blandt de indsatte.

Det har nemlig vist sig, at rygning er konfliktnedtrappende. Jo mere røg desto mindre ballade, vurderer en sociolog fra Syddansk Universitet.

Når det forholder sig på denne måde, vil Kriminalforsorgen gerne styrke røgmiljøet. Derfor indføres der rygekurser i alle fængsler til efteråret. Kurset kommer til at vare tre uger, oplyser Cecil Svendsen fra rygekurset: “Det overordnede mål er gradvist at udvikle metoder og redskaber, som kan understøtte de indsattes rygevaner i en positiv retning,” siger han.

Rygeeksperten oplyser, at kurset tager udgangspunkt i en systemisk narrativ metode, hvor de enkelte indsatte lærer, at rygning skal nydes i samspil med andre individer: “Det er vigtigt, at kursisterne forstår, at rygere er mere sociale mennesker end andre mennesker. Det understreger vi fra førstedagen på kurset,” siger Cecil Svendsen.

Han fortæller, at der bliver tale om en langsom tilvænning til nikotinverdenen: “Vi begynder selvfølgelig ikke med Rød Kings, men med Prince Light. Herefter optrapper vi stille roligt med Grøn Look, Marlboro og Lucky Strike, inden vi ender med dronningens græske cigaretter af mærket Karelia, som får almindelige cigaretter til at virke CO2-neutrale.”

De indsatte får desuden lejlighed til at stifte bekendtskab med piberygning, snus, cerutter og cigarer.

Forløbet erstatter arbejdspligten for de indsatte. De indsatte vil derfor få løn under kurset.