07.06.2024

Natluk bliver brugt som nødløsning

Der mangler fængselsbetjente til at tage sig af de indsatte. Derfor må de indsatte sidde længere og længere tid alene på deres celler. Nu er man begyndt at låse dem inde hele døgnet.

Det er nok den nemmeste måde at spare penge på: Glem alt om resocialisering og kriminalitetsbekæmpelse. Lås de indsatte inde hele døgnet og lad dem klare sig selv.

For to måneder siden pegede Fængselsforbundet på, at personalesituationen var så kritisk, at der efterhånden kun var én mulighed for at holde driften kørende nemlig at lukke på nat hele døgnet.

Det vil sige at låse de indsatte inde på egne celler i dagtimerne. Noget man ellers kun gør om natten.

Forbundet så det ikke som en god løsning. Langt fra. Der kommer ikke noget godt ud at stoppe relationsarbejdet og lade de indsatte passe sig selv. Men omvendt skal der være en minimumsbemanding for at drive et fængsel, ellers sætter man personalets sikkerhed over styr.

Kriminalforsorgen afviste dengang, at natlukning kunne komme på tale. Det er dog et redskab, som allerede er taget i brug.

På grund af den katastrofale personalesituation mener vi, at det er nødvendigt, at hele fængslet går over til natdrif, siger David Jensen fra Vestre Fængsel

Ifølge Fængselsforbundets tillidsrepræsentant i Københavns Fængsler, David Jensen, bruges det løbende på grund af personalesituationen.

”Specielt i weekenderne er vi tvunget til at køre med natluk på skift i perioder i løbet af dagen, da sikkerheden ellers kompromitteres voldsomt grundet mange nedposteringer,” siger han.

Selvom det er en nødløsning, opfordrer David Jensen ledelsen til at benytte natlukning i endnu højere grad. Der er nemlig så få betjente tilbage, at alternativet er værre.

”På grund af den katastrofale personalesituation mener vi, at det er nødvendigt, at hele fængslet går over til natdrift. Vi kan ikke leve med yderligere nedposteringer og dermed forringelse af sikkerheden for personalet. Derfor ser vi ikke andre løsninger for at skåne personalet end at overgå til natdrift,” siger han.

Der var en weekend, hvor vi kun var fem på arbejde. Derfor besluttede man at lukke på nat. Det var i den åbne afdeling, så de indsatte er jo ikke vant til at være lukket inde på den måde, siger Nina Odgaard fra Jyderup Fængsel

Fire mand til 150 indsatte
Også Jyderup Fængsel har brugt natdrift i dagtimerne, fortæller forbundets tillidsrepræsentant Nina Odgaard. Det var nødvendigt i en situation, hvor der kun var fem betjente til fængslets 150 indsatte.

”Der var en weekend, hvor vi kun var fem på arbejde. Derfor besluttede man at lukke på nat. Det var i den åbne afdeling, så de indsatte er jo ikke vant til at være lukket inde på den måde. Det betød, at de kontaktede os konstant om medicin, mad og så videre. Normalt kommer de til os. Nu måtte vi piske rundt, det var virkelig ikke sjovt. To af mine kollegaer var elever. Den ene brød sammen undervejs, og den anden klappede fuldstændig sammen bagefter. Vi var helt ødelagte,” siger hun.

Nedskæring og lukning
Kriminalforsorgen har i forvejen øget de timer, hvor de indsatte sidder på cellerne. Det gør man ved at vække dem senere om morgenen og lukke dem tidligere ind om aftenen.

Kriminalforsorgen forsøger samtidig at frigøre personale ved at lukke ned for de indsattes aktiviteter, aflyse ture, lukke ned for besøg og så videre.

Men det er altså ikke nok, når antallet af fængselsbetjente falder i samme takt, som antallet af indsatte stiger.

Af Søren Gregersen