20.04.2024

Kontrakt: Ja, jeg vil ændre mit liv

På en ny afdeling på Søbysøgård skal de indsatte skrive under på, at de vil være med til at skabe et godt afsoningsmiljø, og at de vil forsøge at ændre deres liv.

Brugerinddragelse er oppe i tiden i den offentlige sektor, og nu er det også kommet til Kriminalforsorgen.

Statsfængslet på Søbysøgård har oprettet en udviklingsafdeling, hvor de indsatte har stor indflydelse på deres afsoningsmiljø. Til gengæld skriver de under på en kontrakt, hvor de forpligter sig til at bidrage positivt til deres egen afsoning. Målet er at afprøve nye måder at få samarbejdet til at fungere på mellem indsatte og ansatte.

Det handler ikke bare om at skabe en rar dagligdag, men også om at sikre en positiv personlig udvikling for den enkelte ved at udnytte synenergieffekten, når man sætter motiverede indsatte sammen.

Det med at lave en kontrakt var faktisk de indsattes egen idé, forklarer fængselsbetjent Michael Sørensen, som har ansvaret for projektet. ”Det har vi lavet på opfordring fra dem. De er mere disciplinerede end os,” siger han med et smil på læben, da fagbladet er på besøg i december.

Man skal altså ikke have ondt af, at de indsatte skal overholde en lang liste af krav for at være på afdelingen, for de har selv været med til at beslutte reglerne. De skal blandt andet aflægge en ren urinprøve, holde en god tone, rydde op efter sig og ikke modtage besøg på deres stue fra indsatte fra andre afdelinger.

At de indsatte skal holde afstand til de øvrige indsatte i fængslet, spiller en vigtig rolle: ”Det er min kongstanke, at hvis man opholder sig så langt væk fra det kriminelle miljø som muligt, så er det også lettere at komme væk fra den kriminelle løbebane,” siger Michael Sørensen.

Han har siden september arbejdet med at stable afdelingen på benene. I første omgang er det primært afdeling C2 med 20 indsatte, som er kommet op at køre. På længere sigt er det også meningen, at underetagen skal følge samme principper.

Alle skal deltage aktivt
Projektet støttes af penge fra Trygfonden under et projekt om samarbejdskultur i fængsler. Der er tilknyttet syv medarbejdere plus et par praktikanter, og de bidrager alle til det gode klima: ”Vi forsøger at opbygge et opholdsrum sammen, hvor betjente og indsatte har mere med hinanden at gøre,” siger Michael Sørensen.

Hvor det måske er normen andre steder, at indsatte og ansatte holder sig på afstand af hinanden, er det her meningen, at relationerne vægtes og at man deltager aktivt i fællesskabet på udviklingsafdelingen. Det betyder for eksempel at alle skal deltage i møderne. Det gælder også julefrokosten.

De indsatte, som fagbladet møder på afdelingen, virker da også godt tilfredse. Vi spørger en muskuløs mand, som er i gang med at pynte juletræ: ”Her er stille og roligt,” siger han og fortsætter: ”Vi vil alle gerne have det bedste ud af det, og vi får god hjælp fra vagterne.”

Nymalet
Det hjælper også på den gode stemning på afdelingen, at gangarealet er delvist nyistandsat. Toiletterne er blevet renoveret, nymalet og der er kommet nye lamper.

De indsatte har også indrettet et multi/tv-rum i et gammelt værksted i kælderen, og planen er at etablere en forhindringsbane udenfor. For som Michael Sørensen formulerer det: ”Går vejen ud af kriminalitet også gennem sport.”

Afdelingen bruger desuden tid på kulturudgange som for eksempel at besøge Odense Zoo eller Langelandsfortet. Det handler alt sammen om at skabe et godt afsoningsmiljø.

Bryllup
Faktisk er miljøet så godt, at en indsat valgte at holde sit bryllup i fængslet. Det foregik i herregårdens gamle riddersal, hvor den lokale præst stod for vielsen.

”Der var stor hjælp fra de andre indsatte. De hjalp med at pynte op, lave mad og meget andet,” siger Michael Sørensen.

Det er første gang i nyere tid, at riddersalen fra 1600-tallet bruges som bryllupssal. Det skal dog nævnes, at vin og champagne var erstattet med sodavand.

De vil gerne bevise noget
Afdelingens socialrådgiver, Mette Basse, er også meget begejstret for den nye afdeling. Hun oplever, at de indsatte er meget engagerede.

”Jeg har et langt bedre samarbejde med de indsatte i forhold til andre afdelinger. Her vil de noget. De sidder ikke bare og afsoner. Tværtimod vil de gerne bevise noget,” siger hun.

Udviklingsafdelingen er en søsterafdeling til fængslets uddannelsesafdeling, som blev oprettet i forbindelse med flerårsaftalen.

Man fandt ud af, at der var et behov for en afdeling for indsatte, hvor uddannelse ikke nødvendigvis var det afgørende, men hvor personlig udvikling i en eller anden form var central.

Afdelingsleder Georg Ladegaard siger: ”Det kan være, at man ikke er klar til at uddanne sig endnu, men blot har brug for trygge rammer og deltage i fællesskabet.”

Han oplyser, at projektet bliver fulgt af forskere, og at de gode erfaringer skal genbruges andre steder i Kriminalforsorgen.

Af Søren Gregersen