20.04.2024

Konflikthåndtering er tilbage

I mere end tre år har der ikke været kurser i konflikthåndtering på grund af personalemangel og corona. Nu er det startet igen. Fagbladet har mødt to af instruktørerne, der glæder sig over endelig at være kommet i gang. 

Efter at have knoklet på med træning i magtanvendelse på måtterne rykker de knap 20 deltagere i konflikthåndteringskurset i Jyderup Fængsel ind i det tilstødende motionsrum. To bliver instrueret i at agere indsatte, der er kommet op at toppes, mens to andre er betjente, der skal stoppe slagsmålet om nødvendigt med magt.

Den ene betjent hører slagsmålet og alarmerer den anden, som bliver sat til at løbe en runde i hallen, så han er forpustet, når han når frem.

Det er mere realistisk på den måde, og for instruktøren Thor er det vigtigt, at hans undervisning ligner virkeligheden.

”Jeg forsøger at holde det lavpraktisk og komme med eksempler. Det er deltagernes dag. Og jeg tror, det er en fordel, at det er betjente, som er instruktører og ikke for eksempel en leder eller en uden betjentuddannelsen,” siger han.

Hvis det kun handler om at dække næste vagt, og vi ikke prioriterer efteruddannelser, konflikthåndtering og kursusdage, så tror jeg ikke, folk er her særlig længe.

Udover at være fængselsbetjent på Herstedvester fungerer Thor også som konflikthåndteringsinstruktør.

En investering i personalet
Thor har været instruktør siden 2019. Han synes, det er vigtigt at træne konflikthåndtering og magtanvendelsesteknikker, selvom der er personalemangel.

“Hvis vi kun tænker drift, og det kun handler om at dække næste vagt, og vi ikke prioriterer efteruddannelser, konflikthåndtering og kursusdage, så tror jeg ikke, folk er her særlig længe. Det er meget bedre at have de ting, som giver os faglig stolthed. Jeg tror, man holder længere på folk på den lange bane. For der er kompetenceudvikling, efteruddannelser og kurser i mange andre fag,” siger han.

Mads Olsen har været instruktør i seks år. Ligesom Thor mener han, det er en vigtig investering at holde konflikthåndteringskurser, selvom der mangler fængselsbetjente i hele landet, og deltagerne i stedet kunne have dækket en af de mange poster, der mangler at blive besat.

”Det er en del af problemet, at vi ikke har taget folk ud til kurser. Vi har ikke investeret i kollegaerne. For mig er det ligesom fast supervision, som også er virkelig vigtigt at prioritere. At droppe det er som at tisse i bukserne. Det varmer nu, men ødelægger noget på længere sigt. Og så kan folk have meninger om, at det er det rigtige, vi sætter i gang, men jeg synes, det er meget vigtigt,” lyder det fra Mads.

Undgå magtanvendelser
Alle uniformerede i Kriminalforsorgen skal en gang om året igennem en dag med konflikthåndtering. Undervisningen består af to dele. Først på dagen er der teoretisk konfliktforståelse, hvor man arbejder med blandt andet kommunikation. I dagens anden del arbejder man med forskellige teknikker til magtanvendelse. Som noget nyt arbejdes der med såkaldt deeskalering, som handler om, at betjentene forsøger at guide en opkørt indsat til at falde til ro, så man undgår magtanvendelser, der giver risiko for fysiske skader og psykisk slitage.

Mads Olsen siger, at det var en god oplevelse at undervise i deeskalering, og han mener, det er meget anvendeligt for fængselsbetjente.

”Hvis vi kan sælge deeskalering og selvregulering, så tænker jeg, vi kan få et fælles sprog. I min under visning tager jeg udgangspunkt i deltagerne, og hvordan de har det. Hvad trigger dem?”

Også Thor har på dagens kursus i Jyderup haft gode erfaringer med at undervise i deeskalering.

”Det er noget, som alle betjente gør i forvejen. Det er ikke fordi, de skal gå herfra i dag og så ud på vagt i morgen og håndtere deres arbejde fuldstændig anderledes. De skal fortsætte med alle de ting, de gør rigtigt i forvejen. På kurset har de lært både teori og nogle praktiske teknikker, de kan bruge,” siger han.

Af Niels Jensen