20.04.2024

Nedtællingen til landsdækkende strejker er nu for alvor gået i gang.

Konflikten nærmer sig

De faglige organisationer varsler konflikt fra onsdag den 4. april. Det betyder, at cirka 15.000 statsligt ansatte nedlægger arbejdet, hvis ikke det lykkes parterne at finde en løsning i Forligsinstitutionen. 

Der er nu afsendt konfliktvarsler for 10 procent af de statsansatte som konsekvens af sammenbruddet i overenskomstforhandlingerne.

Ifølge de statsansattes topforhandler, Flemming Vinther, har det ikke været muligt at finde en rimelig løsning, der sikrer bedre vilkår til de medarbejdere, som hver dag knokler for at få det hele til at hænge sammen.

“Derfor varsler vi konflikt – ikke fordi vi ønsker en konflikt, men for at øge presset på at opnå en aftale,” siger han.

Fængselsforbundets medlemmer bliver som tjenestemænd ikke omfattet af arbejdsnedlæggelsen, men forbundet er i høj grad en del af konflikten. Det understreger forbundsformand Kim Østerbye.

“Vores medlemmer har krav på en bedre løn, og som de øvrige organisationer kan vi ikke acceptere forringelser af vores arbejdsvilkår. Det gælder for eksempel dårligere seniorordninger og retten til betalt spisepause. Derfor støtter vi konflikten 100 procent,” siger han.

De faglige organisationer er blevet enige om et fælles grundlag for den kommende konflikt.

Grundlaget lyder på denne måde: “Krisen er forbi, og vi skal som offentligt ansatte også have del i opsvinget. Vi har allerede i tre omgange taget medansvar og accepteret kriseoverenskomster. Offentligt ansatte skal nu have en reallønsfremgang, der svarer til de privatansattes. Vi vil anerkendes for vores indsats og den opgave, vi løser i samfundet. Vi er 800.000 ansatte, som rammes af udhulingen af de offentlige overenskomster. Det vedrører os alle.”

Af Søren Gregersen