07.06.2024

Konference: Styrk samfundets støtte til de indsatte

Kriminalforsorgen skal være bedre til at bruge samfundet udenfor. Sådan lyder budskabet på en konference på Christiansborg i dag.

Resocialisering eller mangel på samme er på dagsordenen i Fællessalen på Christiansborg.

Konferencen er arrangeret af den retspolitiske tænketank Forsete i samarbejde med Fængselsforbundet, Dignity og Café Exit.

Før konferencen har 18 organisationer fra civilsamfundet deltaget i workshops. Det gælder blandt andet Den Sociale Retshjælp, Kirkens Korshær, Savn, Røde Kors og Institut for Menneskerettigheder. Organisationerne er gået sammen om at udarbejde en række forslag som indspark til de kommende forhandlinger om Kriminalforsorgens økonomi.

Organisationerne foreslår blandt andet: At der indrettes lokaler i alle institutioner, hvor indsatte kan få hjælp fra organisationernes frivillige. Mere tidssvarende IT som kan styrke de indsattes uddannelse og arbejde. Og bedre placering af de indsatte på afdelinger, som ikke trækker dem tilbage i kriminalitet.

En forudsætning for initiativerne er bedre sikkerhed i Kriminalforsorgen. Derfor foreslår organisationerne styrket sikkerhed for alle ansatte. Det skal blandt andet ske ved at fokus kommer tilbage på relationsarbejdet og ved at indføre en incitamentsstruktur, som ansporer de indsatte til god opførsel. For eksempel muligheden for at fratage indsattes adgang til tv og kondirum.

Opbakning fra politikerne
Fra politisk side er der opbakning til forslagene. Retsordfører fra SF, Karina Lorentzen Dehnhardt, støtter varmt ideen om at inddrage civilsamfundet mere.

Det er Peter Skaarup (DF) enig i. Han peger også på forslagene om styrket sikkerhed: “Jeg synes, der er noget interessant i at belønne den gode adfærd og straffe den dårlige. Nogle af dem som sidder inde, er ikke vant til at løse problemerne med verbal kommunikation, men med vold,” siger han.

Det er vigtigt, at det stadig er fængselsbetjentene, som laver det sjove. At det stadig er dem, som står for resocialisering, siger Kristian Hegaard (R)

Socialdemokratiets retsordfører, Jeppe Bruus, pointerer især behovet for – ikke bare resocialisering – men socialisering: “Der er rigtig mange af vores indsatte, som har brug for socialisering. De har brug for at lære nogle grundlæggende værktøj, som kan hjælpe dem til at begå sig som samfundsborger,” siger han.

Enhedslisten bemærker konferencens forslag om mere intelligent straf: “Jeg er fuldstændig enig i, at vi skal bruge straf bedre. Jeg er ked af, at vi har for meget fokus på straf i stedet for resocialisering. Derfor er jeg enig i, at man bør bruge fodlænke endnu mere,” siger Rosa Lund.

Krestian Hegaard understreger dog, at selvom de frivillige organisationer skal spille en stærkere rolle i Kriminalforsorgen, så må det ikke ske på bekostning af fængselsbetjentene.

“Det er vigtigt, at det stadig er fængselsbetjentene, som laver det sjove, at det stadig er dem, som står for resocialisering,” siger de Radikales retsordfører.

HER ER NOGLE AF KONFERENCENS FORSLAG

INDDRAG CIVILSAMFUNDET MERE: Der bør indrettes lokaler i alle institutioner, hvor indsatte kan få hjælp fra organisationernes frivillige, og der skal være medarbejdere, som fungerer som ambassadør for organisationerne.

BEDRE BRUG AF STRAF: For eksempel ved øget brug af fodlænke og ved at placere indsatte på afdelinger, som ikke trækker dem tilbage i kriminalitet.

STYRK SIKKERHEDEN I KRIMINALFORSORGEN: Fokus skal tilbage på relationsarbejdet som grundlag for sikkerheden. Fjern ulogiske rutineprocedurer. Og indfør en incitamentsstruktur og et disciplinærsystem, som ansporer de indsatte til god opførsel.

KRIMINALFORSORGEN SKAL AFSPEJLE SAMFUNDET UDENFOR: Der er for eksempel brug for mere tidssvarende IT, som kan styrke de indsattes uddannelse og arbejde.

BEDRE KONTAKT TIL OMVERDENEN: Invitér frivillige organisationer til at arrangere aktiviteter i fængslerne.


FAGBLADET FÆNGSELSFUNKTIONÆREN
Fængselsforbundet
Ramsingsvej 28A
2500 Valby
Telefon: 72 55 99 91
Mail: redaktion@faengselsforbundet.dk