07.06.2024

Kom og bowl med KRIFO

Kriminalforsorgens Idrætsforening indbyder til forbundsmesterskaber i bowling lørdag den 22. april i Slagelse. Tilmelding gennem din lokale forening sendes senest den 1.april 2017 til: kimkjaergaard.clausen@gmail.com.

  • Der spilles to serier indledende
  • Herefter inddeles spillerne i tre grupper
  • Der spilles yderligere to serier
  • Alle fire serier tæller til endelig placering

Se mere her.