20.04.2024

Køge Arrest ramt af skimmelsvamp

Køge Arrest har været lukket ned for at blive renoveret for et millionbeløb. Alligevel er der nu – et år efter genåbningen – angreb af skimmelsvamp i arresthusets baderum.

Og det gør medarbejderne utrygge, siger Fængselsforbundets områdetillidsrepræsentant Henning Mørck: ”Vi er usikre på, om det er sundhedsmæssigt forsvarligt at opholde sig i bygningen for indsatte og ansatte.”

Han efterlyser, at der hurtigst muligt tages hånd om problemet. ”Der er brug for en plan for, hvad der skal ske – og orientering af medarbejderne.”

Områdetillidsrepræsentanten mener, at det er kritisabelt, at arresthuset rammes af alvorlige arbejdsmiljøproblemer kort tid efter husets renovering: ”Det vidner om, at ombygningen ikke er lavet ordentligt,” siger han.

Vi er usikre på, om det er sundhedsmæssigt forsvarligt at opholde sig i bygningen, siger Henning Mørck

Enhedschef i arresthuset Michael Juul oplyser, at skimmelsvampen i nærmeste fremtid vil blive undersøgt af en ekstern byggesagkyndig, som vil undersøge skaderne.

”Manglende udluftning har vist sig at være et problem. Derfor er der kommet fugtskader i både det nye og gamle baderum,” siger han.

Mangelfuld renovering
Henning Mørck mener samtidig, at arresthuset ikke er gearet til det sikkerhedsniveau, som det skal leve op.

Køge Arrest er et såkaldt sikkerhedsklasse-2-arresthus, som håndterer farligere indsatte end andre arresthuse. Men ifølge Henning Mørck indfrier hverken bygning eller personaledækningen kravene.

”Jeg tror ikke, det er tilfældigt, at vi lige har haft en fangeflugt. Bygningen lever ikke op til sikkerhedsniveauet. Desuden er arresthuset stærkt underbemandet. Lige nu er der kun 13 betjente, men der er brug for 25. Vagtplanen hænger kun sammen med overarbejde,” siger Henning Mørck.

Personale udefra
Kriminalforsorgen mener, at arresthuset har den nødvendige bemanding, men peger på, at der er brug for at øge det faste personale, fordi man er afhængig af personale udefra.

Af Søren Gregersen