07.06.2024

Køge Arrest er rig på bander, men fattig på bandetillæg

Fængselsforbundet mener, at det nuværende bandetillæg bør udvides til alle arrestafdelinger med kategori 2.indsatte. Det gælder blandt andet Køge Arrest, som har ni bandegrupperinger og hyppige konflikter mellem de indsatte.

Køge Arrest ligger midlertidigt i afdeling A i Storstrøm Fængsel på grund af ombygning. Det betyder, at når et bandemedlem skal flyttes fra arrest til afsoning, bliver han bare rykket 100 meter til afdeling C.

De indsatte er de samme, men det er lønnen ikke for de ansatte på de to afdelinger. På afdeling C får fængselsbetjentene nemlig bandetillæg.

Det er ikke retfærdigt i Merethe Juuls øjne. Hun er tillidsrepræsentant i arresten.

”Jeg mener, at vi har nøjagtig samme arbejdsbyrde og er udsat for nøjagtig de samme farlige indsatte som de betjente, der får tillæg på bandeafdelingerne. Derfor vil det være fair, hvis vi også får bandetillægget,” siger hun.

Lige nu er der ni forskellige bandegrupperinger i Køge Arrest. Det medfører, at fængselsbetjentene skal være opmærksomme på mulige konflikter mellem de indsatte, hver gang de følger dem fra et sted til et andet.

Konflikter og blodige overfald
Det kan skifte fra måned til måned, hvem der ikke kan være i rum sammen, uden det skaber konflikt. Der er samtidig et hierarki inden for den enkelte gruppering, man skal være opmærksom på.

”Jeg mener, at vi har nøjagtig samme arbejdsbyrde og er udsat for nøjagtig de samme farlige indsatte som de betjente, der får tillæg på bandeafdelingerne. Derfor vil det være fair, hvis vi også får bandetillægget,” siger tillidsrepræsentant i Køge Arrest.

Søren Østergaard Larsen er fængselsbetjent i Køge Arrest og er enig med sin tillidsrepræsentant i, at det kræver mere og særlig opmærksomhed at arbejde med så mange bandemedlemmer.

”Det kan være onde øjne på vej i kondirummet eller en fuckfinger i forbifarten, der udløser en konflikt. Det er sprængfarligt. For nylig havde vi et meget blodigt overfald, hvor ét bandemedlem blev overfaldet af et andet. Han havde viklet tallerkenskår ind i et viskestykke,” siger Søren Østergaard Larsen.

Lige løn for lige arbejde
Fængselsforbundet har rejst ønske om, at Køge Arrest sammen med en række andre kategori 2-afdelinger får samme tillæg, som man får på visse bandeafdelinger.

”Det handler om lige løn for lige arbejde,” siger René Larsen, forbundssekretær i Fængselsforbundet, og peger på at regimerne er nøjagtig de samme.

”Det er de samme fanger og de samme sikkerhedsforanstaltninger. Vi synes, det er ret og rimeligt, at kategori 2-huse er omfattet af bandetillægget,” siger forbundssekretæren.

Hvorfor afviser direktoratet?
Selvom det virker logisk, ret og rimeligt i Fængselsforbundets øjne at give bandetillæg til kategori 2-huse, bliver ønsket afvist af direktoratet. Argumentet er, at bandetillægget er til rene bandeafdelinger.

”Funktionstillægget til medarbejdere på afdelinger for negativt stærke gives for den særlige tjeneste, der udføres af betjente på fængselsafdelinger, som er domineret af bandemedlemmer med videre. Tillægget kan derfor ikke gives til betjente på afdelinger med blandet klientel. Det gælder, selv om der blandt de indsatte på disse afdelinger også måtte befinde sig personer med relationer til bandemiljøet. Personer, der ikke vurderes som negativt styrende i en grad, der gør en placering i en højere sikkerhedskategori nødvendig,” siger Lise Bach Jepsen, HR forhandlingschef.

Af Maria Hamilton