20.04.2024

Keld Jensen går på pension

Efter godt 39 år i Kriminalforsorgen har Keld valgt at gå på pension.

Den 1. november 1978 gik Keld igennem porten til Vridsløse i sine fodformede sko. Og efter en del år på Vridsløse mente Keld, der skulle ske noget mere i hans liv. Han søgte til Ringsted Arrest som fængselsbetjent. Han fik jobbet, men ville videre. Han søgte en stilling i samme arrest, som overvagtmester. Der var han i mange år, som afløser for arrestforvaren. Han havde ansvaret som tjenestelistefører og for arbejdsdriften.

Senere søgte han en stilling som overvagtmester i Slagelse Arrest. Han ville gerne tættere på hjemmet i Slagelse. Men Keld ville igen prøve nye græsgange. Nu gik turen til Holbæk Arrest som overvagtmester.

I 2005 fik Keld et fleksjob efter nogle episoder, og startede i Roskilde Arrest. Han fik ansvaret for VAT-systemet, uniformsudleveringen samt vores depoter, som han styrer med hård hånd.

Keld passer alle sine job med nidkærhed. Man kan altid komme til Keld med et fængselsmæssigt spørgsmål, så vil han gerne dele sin viden. Han er heller ikke bleg for at fortælle gamle ”røverhistorier”.

På sine gamle dage er han blevet en rigtig globetrotter. Han rejser mange gange om året, hvor han besøger familie i Sydamerika.

En af Kelds store interesser er hans logearbejde. Han har også på sine gamle dage købt den største campingvogn, der kan komme efter en Berlingo.

En af Kelds planer som pensionist er, at han skal ud og fiske kl. 04.00. De planer er vi meget spændte på om holder.

Når Keld begynder at snakke om børn og børnebørn, lyser han helt op. De fylder meget i hverdagen. Vi er sikker på, at fruen, børn og børnebørn kommer til at nyde, at Keld går på pension.

Keld går på pension i slutningen af november måned, men skal lige bruge sine timer og ferie, så han har sidste arbejdsdag i slutningen af september.

Personalet i Roskilde Arrest håber, du får en god lang pensionisttilværelse.

Husk, at der altid er kaffe på kanden i den gamle arrest.

På personalets vegne
Henrik Østergaard
Tillidsmand i Roskilde Arrest