08.04.2024

Kan jeg tale med en rask-konsulent?

Hundefører Christian Bøje er aldrig syg. Han har regnet sig frem til, at han har arbejdet to et halvt år mere end gennemsnittet. Burde det ikke udløse en form for bonus?

Jeg har været ansat i Kriminalforsorgen i 20 år og har ikke haft nogen sygedage. I den tid har gennemsnitssygefraværet blandt fængselsbetjente været mellem 22 og 27 dage om året.

Det betyder, at jeg har arbejdet cirka 500 dage (20 år gange 25 dage) mere end den gennemsnitlige fængselsbetjent. I lyset af at der cirka er 200 arbejdsdage om året, kan man sige, at jeg er to og et halvt år foran. Det er lige til at blive syg af at tænke på.

Det fortalte jeg til en sygefraværskonsulent og foreslog, at der blev kastet nogle penge efter de raske. Til det svarede hun, at de raske jo kom på arbejde hver dag alligevel, hvilket jo er svært at argumentere imod.

Kort tid efter blev konsulenten sygemeldt og opsagde senere sit job ved kriminalforsorgen. Men der er kommet andre til.

Så er der nogen, der siger, at jeg er narkotikahundefører, og de ikke har så meget sygefravær. Men hvis man ser på de seneste fem år, er sygefraværet blandt narkotikahundefører ikke specielt mindre end blandt de øvrige fængselsbetjente.

Jeg kan heller ikke se tilbage og sige, at jeg er blevet belønnet med ny løn eller kompetenceløft i form af kursus eller uddannelse.

Jeg er glad for mit job, og glæder mig næsten hver dag til at komme på arbejde. Jeg har nogle fantastiske kollegaer i Kriminalforsorgens institutioner. De gør en kæmpe indsats hver dag på trods af de mange nye og ekstra opgaver, de bliver pålagt.

Jeg ved ikke, om sygefraværet er blevet mindre efter, at der er ansat sygefraværskonsulenter, eller hvad der ellers er lavet af tiltag for at personalet skal have mindre sygefravær. Det kunne måske
være en gulerod for nogen, hvis der var en belønning til de langtidsraske.

Har forbundet en holdning til, at de raske medarbejdere
skal belønnes?

Christian Bøje
Fængselsbetjent og hundefører

 

Hej Christian
Du har en god pointe. Det vil være rart, hvis Kriminalforsorgen bliver bedre til at påskønne alle dem, som møder på arbejde hver dag og løser opgaverne.

Det er derfor, at vi foreslog direktøren på hovedbestyrelsesmødet i november, at man burde honorere medarbejdere, der yder en ekstra indsats. Det er der gode muligheder for i disse år. Der bliver jo sparet millioner af kroner på lønbudgettet, fordi mange er stoppet, og det er svært at skaffe nye folk. Svaret fra direktøren var, at man jo får overtidsbetaling for ekstra arbejde. Fængselsforbundet mener nu, at man sagtens kan yde en ekstra indsats uden nødvendigvis at arbejde over.

I det hele taget mener vi, at Kriminalforsorgen burde investere mere i de raske medarbejdere. Det ville være rart, hvis man brugte lige så mange ressourcer på at forebygge sygefravær, som man bruger på at håndtere sygefravær.

Det er jo ironisk, at ledelsen dårligt har tid til at snakke med medarbejderne i arbejdstiden. Til gengæld kan man være sikker på at få en opringning, når man bliver syg.

Lederne er også pressede i øjeblikket og sat i en situation, hvor de udelukkende drifter. Derfor har de svært ved at finde tid til den daglige kontakt med personalet. Selvom man skal belønnes for det arbejde, man udfører i det daglige, så mener vi dog ikke, at man skal straffes for at blive syg. Vores overordnede tilgang til lønspørgsmålet er, at alle skal løftes, så ingen falder bagud.

Nogle af vores tillidsrepræsentanter afvikler medlemsmøder, inden lønforhandlingerne går i gang med det formål at drøfte hvilke ting, der skal vægtes til årets lønforhandlinger. Det er også op til den enkelte, hvad du ønsker at vægte i din indstilling til lønforhandlingerne.

På forbundets vegne

Mette Nielsen
Forbundssekretær