07.06.2024

Kampvalg og dundertaler

Der var ekstraordinær kongres i Fængselsforbundet i juni. Formanden og direktøren for Kriminalforsorgen kom med deres bud på “nationens” tilstand, og så var der kampvalg til posten som forbundssekretær. 

Måske knap så overraskende, er der er forskel på, hvordan man ser på Kriminalforsorgens helbred, alt efter om man spørger formanden for Fængselsforbundet eller direktøren for Kriminalforsorgen.

På Fængselsforbundets kongres 1. juni i Roskilde, lagde Kim Østerbye vægt på, at der er mange problemer i fængsler og arresthuse, som kræver løsninger.

Formanden pegede i sin tale blandt andet på arbejdsmiljøet, bemandingen og lønnen, som områder beslutningstagerne bør forbedre, hvis Kriminalforsorgen fortsat skal kunne kalde sig en af verdens bedste.

”Helt grundlæggende må beslutningstagerne gøre op med sig selv, hvilke fængselsbetjente de ønsker. Ønsker de at forringe eller forstærke jobbet? Man kan godt komme i tvivl, når man ser på de vilkår, som de skaber for vores fag,” lød det fra talerstolen.

Han fremhævede for eksempel lønnen, som han kaldte for ringe: ”Vi har en tre-årig uddannelse og løser en vigtig samfundsmæssig opgave. Alligevel oplever vi, at lignende faggrupper tjener mere. Det er grotesk, at en politikadet med en halvårlig uddannelse tjener det samme som os!”

Kim Østerbye roste dog, at Thorkild Fogde som ny direktør har lovet at arbejde for tryghed og faglig stolthed.

”Man skal kunne møde trygt på arbejde og være stolt, når man går hjem, siger du. Dermed sender du et signal om, at det ikke alene handler om at komme igennem arbejdsdagen, uden at blive slået ned. Det skal også give mening, det vi laver. Det kræver, at vi sammen skaber forudsætningerne for en positiv udvikling. At vi får fagligheden tilbage i fokus.”

Thorkild Fogde var enig i, at der er brug for at styrke faget: ”Vi skal have respekten tilbage. Det vil jeg arbejde for både på de indre og ydre linjer. Vi skal tale faget op. Og vi skal gøre det sammen. Vi skal sætte barren for vores virksomhed højt. Men det er nemmere at sige end at gøre. Det er ikke nemt at blive en effektiv og moderne arbejdsplads på en og samme tid.”

Direktøren kunne dog ikke love flere penge, og henviste til, at det grundlæggende er et spørgsmål, som politikerne skal afgøre ved forhandlingerne om den nye flerårsaftale til efteråret.

For den del af økonomien, som han har råderet over, handler det om at få mest for pengene. Effektiviseringer og besparelser vil altså fortsat være på dagsordenen. Men Thorkild Fogde mener, at der godt kan komme noget positivt ud af det: ”Selvom det er ubehageligt at spare, så er det ikke nødvendigvis usundt,” lød det fra talerstolen.

Ressourcer – eller mangel på samme – kommer altså til at stå højt på dagsordenen i år. Et lyspunkt, som direktøren fremhævede i den forbindelse, er, at udviklingen går i retning af færre pladser i Kriminalforsorgen.

”Det giver os et vis økonomisk spillerum at arbejde med ved de politiske drøftelser. Der arbejder jeg hårdt på, at det kan bruges både til modernisering og fremtidssikring af Kriminalforsorgen,” sagde Thorkild Fogde.

Begge taler blev sendt live på Facebook, og kan desuden ses her og her.

Ny forbundssekretær
Baggrunden for kongressen var egentlig, at to forbundssekretærer
er stoppet på forbundskontoret i Valby. Den ene – Heidi Olsen – desværre på grund af dødsfald for et år siden. For Allan Kjærs vedkommende fordi han har fået et nyt job.

Derfor var der brug for ekstraordinært at samle Fængselsforbundets delegerede for at genbesætte posterne.

Kongressen besluttede dog indledningsvis at ændre vedtægterne således, at der fremover er fire forbundssekretærer på forbundskontoret mod fem tidligere.

Derefter var der kampvalg til den ene ledige post.

Valget stod mellem forbundets tillidsrepræsentant i Udlændingecenter Ellebæk, Gert Jensen og områdetillidsrepræsentant Mette Frets Nielsen fra Syddanmark.

Begge parter talte varmt for deres sag, men det blev Mette Frets Nielsen som vandt afstemningen.

Valget betyder, at Brian Kristiansen, som siden februar har været konstitueret i jobbet som Syddanmarks områdetillidsrepræsentant, nu formelt overtager dette hverv.

Både Brian Kristiansen og Mette Frets Nielsen har tidligere været tillidsrepræsentanter i Nyborg Fængsel. En post som nu beklædes af Martin Sørensen.

Herudover valgte kongressen at stemme ja til at optage FFT (Forbundet for Tjenestemænd) i Fængselsforbundet. FFT har cirka 300 medlemmer, der er tjenestemænd og arbejder som pedeller, gartnere, skolebetjente med videre under Undervisningsministeriet og Fødevareministeriet.

Fra 1. juli 2017 er FFT en selvstændig afdeling i Fængselsforbundet tilsvarende Fiskeridirektoratets Tjenestemandsforening.

Læs med om vores nye forbundskollegaer her.

Af Søren Gregersen