07.06.2024

Kamp om fængsel på Færøerne

I modsætning til det nye arresthus på Sjælland ser det ud til, at det bliver nemmere at finde en placering til det nye fængsel på Færøerne, som skal stå klar i 2029. Ni af øens kommuner har budt ind med plads til byggeriet. Nu spørger du måske: Hvor mange kommuner har de i alt deroppe? Svaret er 29.