07.06.2024

Kære Thorkild Fogde

Velkommen til dit nye job som direktør for Kriminalforsorgen. En spændende, men langtfra problemfri arbejdsplads. Det er jeg sikker på, at du kender fra dine tidligere job.

Når man som direktør starter i et nyt job på en arbejdsplads som vores, er forventningerne fra alle tårnhøje. Det gælder selvfølgelig også os. Som repræsentant for cirka 70 procent af medarbejderne er vores ønsker mange.

Først og fremmest skal vi i fællesskab gennemgå bemandingen. Vi har nu i alt for mange år måtte se på en skævridning mellem opgaver, antallet af betjente og den daglige sikkerhed. Der mangler simpelthen procedurer, sikkerhedsstandarder og centralt overblik over personalesituationen. Det siger sig selv, at noget er galt, når der fordelt på cirka 2.300 fængselsbetjente i turnus er forbrugt mere end 250.000 overarbejdstimer i 2016.

En reorganisering som trods vedholdende forlydende om noget andet næppe kan kaldes velfungerende, er et andet område, der skal have dit fokus. En stor del af både uniformerede ledere og medarbejdere føler mest af alt, at reorganiseringen har skabt mere forvirring, manglede rolleafklaring og et bureaukrati som aldrig før.

Et andet område vi skal kikke på, er balancen i opgaverne. Det må ikke kun handle om sikkerhed, sikkerhed og mere sikkerhed. Det ville være fuldkommen ødelæggende for hele den danske fængselsmodel, hvis betjentene fratages dobbeltrollen, og alene skal varetage sikkerheden. Vi ligger fortsat i top på verdensplan, når det handler om kriminalitetsbekæmpelse. Det skal vi blive ved med.

Ja, vi skal sikre på, at medarbejderne kan gå trygge på arbejdet. Den daglige basale sikkerhed skal være på plads. Alt det isenkram der kan skaffes for at sikre den statiske sikkerhed, skal overvejes, men den dynamiske sikkerhed, hvor den enkelte betjent arbejder med et godt kendskab til enkelte indsatte, som de har ansvaret for, virker bedre end noget andet. Balance i opgaven skal stadig være en bærende del af vores værdisæt.

Samtidig er der for meget alenearbejde, for lidt supervision og efteruddannelse for slet ikke at tale om lønnen som sammenlignet med andre uniformerede grupper er uforskammet lav.

Jeg har bemærket, at dobbeltopgaven allerede optager dig. Det er meget positivt. Så hvis vi kan blive enige om, at vi skal drøfte de andre opgaver og finde løsninger, ser fremtiden trods alt lidt lysere ud.

Så velkommen i jobbet. Der er nok at tage fat på, og vi glæder til at se tingene ske i et tillids- og respektfuldt samarbejde. Vi skal nok stille op og tage vores del af ansvaret.