07.06.2024

Julehilsen

Kære medlemmer

2017 går på hæld. Det har været et år med masser af modvind, men også et år hvor vi fik landet en stærk flerårsaftale.

Vi har fået rygeforbud, nye mobilregler, nultolerance over for upassende sprog samtidig med at bandemedlemmerne er væltet ind ad døren.

Det har givet både ledere og medarbejdere en fuldkommen skæv udvikling i arbejdsopgaverne, uden at vi har fået tilført så meget som en bøjet 25-øre for det.

Dag for dag oplever vi, at presset stiger. Ikke bare fra fanger som truer, men i lige så høj grad fra den administration der følger med de nye opgaver.

Samtidig slås Kriminalforsorgen med at få områdestrukturen til at fungere mere effektivt og mindre bureaukratisk, end tilfældet er. Der savnes på alle måder sammenhængskraft. For eksempel inden for personaleområdet. Der forvaltes både forskelligt og med fejl. Det har ellers været et område, hvor der var rimelig meget styr på tingene.

Belægget styres også helt hen i vejret. Bare det at flytte fanger eller åbne kapacitet på tværs af områderne opleves hverken smidigt, eller som noget man ønsker. Det ene sted køres der med dobbeltbelæg, og det andet lukker man brugbar kapacitet ned. Konsekvensen er overarbejde nogle steder og personaleoverskud andre steder. Det må kunne gøres bedre.

Sygefraværet har i 2017 været helt absurd højt med et landsgennemsnit på 30 dage. Der er simpelthen for mange kollegaer, der ikke kan holde til jobbet og det hårde arbejdsmiljø. Samtidig er der hos mig ingen tvivl om, at kursændringen omkring balancen i opgaven også gør sit til, at det kan være svært at være betjent i disse år.

Et løft på 600 millioner
Midt i alt det negative er der også gode historier. Vi fik med massivt pres fra forbundet i både pressen og over for politikerne landet en god flerårsaftale. Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet hjalp os med at sikre en god aftale med regeringen og et løft på 600 millioner kroner og 250 ekstra betjente.

Det resultat er langt at foretrække frem for besparelser på 450 millioner kroner, som der var optræk til. Træerne vokser selvfølgelig ikke ind i himlen. Der er bump på vejen. Men samlet set kan vi være glade og stolte. Der kom forstærkning til at håndtere banderne, mere sektionering og vi overtager kørslen på arrestantområdet (fremfor at kørslen blev privatiseret som konsulenterne foreslog).

Foran os står nu at sikre, at politikernes aftale indfries. Det bliver ikke nemt. Kriminalforsorgen har store rekrutteringsproblemer, samtidig med at mere end 200 kollegaer har forladt os af den ene eller anden årsag. Tiden er kommet til at stå sammen om at få ansat nye kollegaer, så vi kan blive flere på fængselsgangene, få styr på bandeproblemerne og skabt balancen i opgaven.

Tiden er også ind til et lønløft – alt andet vil være fuldstændig urimeligt med den lønudvikling, som vi har haft. Innovationsminister Sophie Løhde har dog startet overenskomstforhandlingerne med konfrontationskurs. Det bliver svært at nå frem til et forlig.

De raske
Til sidst vil jeg gerne sende en hilsen til de mange kollegaer som trods ringe løn og et presset arbejdsmiljø, går på arbejde hver dag. De er sjældent syge og altid parat til at hjælpe andre og give en skulder, når kollegaerne er nede. De er guld værd – og dem, der gør Kriminalforsorgen til en arbejdsplads, de fleste af os elsker at være ansat i. Tak for jeres indsats.

En rigtig glædelig jul og et godt nytår til alle medlemmer og jeres familier

Med venlig hilsen

Kim Østerbye
Forbundsformand