20.04.2024

Jubilardag den 3. februar 2017

Det er snart tid til at fejrer nogle af de folk, der har holdt ud i Kriminalforsorgens tjeneste i en årrække. Specifikt drejer det sig om 25-årsjubilarer og 40-årsjubilarer.

De egentlige invitationer til jubilardagen sendes direkte til årets jubilarer, men det afsløres allerede nu, at festivitasen foregår den 3. februar 2017 på anden sal i Direktoratet for Kriminalforsorgens mødelokaler i Strandgade, København.