20.04.2024

”Jeg kan godt lide, at de indsatte udvikler sig fra start til slut”

Der er en særlig tone på behandlingsafdelingen i Enner Mark Fængsel, hvor Jonna Ockens har været siden 2006. De indsatte skal grave dybt i sig selv, og det gør dialogen speciel.

Jonna Ockens var med til at starte behandlingsafdelingen op i 2004 i Horsens Statsfængsel og flyttede med til det nye Enner Mark i 2006. Hun er her stadig og sætter pris på den måde, man bruger sin faglighed på.

”Grunden til at jeg godt kan lide at gå på den her afdeling, er, at man ser de indsatte udvikle sig fra start til slut,” siger hun og kommer med et eksempel.

”Vi har en ældre herre, der var ekstremt afhængig af metadon, da han kom. Han blev trappet ud og kom ned på kontrakten, hvor der så var hash, og han faldt i. Så røg han i indslusningen igen i et tilbagefaldsprogram. Nu har han været clean i to år. Han kæmpede virkelig og blev træt af at falde i.”

Når man tildeles en plads på behandlingsafdelingen, er det fordi, man selv har søgt om det, har sagt ja til programmet og er blevet godkendt til det. Man begynder sin udviklingsrejse i indslusningen, hvor den første afgiftning foregår.

”Her er der rum til, at vi kan give særlige hensyn, fordi de kan være dårlige, når de kommer. Efter det kommer de i behandlingsprogrammet, som varer 26 uger,” siger Jonna Ockens.

Ingen konflikter og slåskampe
En del af det, de indsatte skal sige ja til, er, at de hver morgen skal komme og sige godmorgen til en fængselsbetjent. De laver også frokost og aftensmad sammen med de ansatte og spiser sammen med dem i grupper.

”Her er en særlig tone, fordi de indsatte selv har bedt om at komme her. De gør sig umage, og de ved godt, at konflikter og slåskampe kan sende dem væk herfra. Det betyder også, at der aldrig er nogen, der råber ’betjent på gangen.’ Jeg kan sagtens sætte mig ind på en celle og tale med en indsat,” siger Jonna Ockens.

Om formiddagen skal de indsatte i terapi, det kan være alene eller i en gruppe. Samarbejdet med behandlerne er også med til at skabe forståelse for de indsatte.

”Vi sparrer meget med behandlerne. Vi kan spørge dem, hvordan det går i behandlingen, om de rykker sig i den rigtige retning. De spørger os, hvordan vi ser den og den, hvordan de fungerer på afdelingen,” siger fængselsbetjenten.

Det betyder meget for dialogen med de indsatte, at de er i gang med behandling og refleksion over deres egne valg. Samtidig er de ikke påvirkede.

”De er mere sig selv og vil gerne have forklaringer. De slås ikke med et misbrug eller med konflikter med andre indsatte, og de kan bedre håndtere at tale om følelser, fordi de reflekterer over deres måde at være i verden på. Der er nogle, der tror, det er en let måde at afsone på, men det er hårdt at skulle arbejde så meget med sig selv,” siger hun.

”I må rigtig gerne opfordre jeres indsatte til at sende en ansøgning til os, hvis det kunne være noget for dem, siger Jonna Ockens henvendt til kollegaer over hele landet.

Send gerne en ansøgning
Jonna Ockens og hendes kollegaers samtaler med de indsatte, kommer derfor også tit til at handle om adfærd netop for at skubbe til den indsattes måde at være på.

”Det kan være, at der er en, der kommer ind og råber til mig, at han skal da have alt muligt, og det ska l være nu. Så siger jeg stille og roligt, at han lige skal gå ud igen og prøve at komme ind på en lidt rarere måde,” siger hun.

Om aftenen, når Jonna Ockens spiser aftensmad med de indsatte, vil hun gerne have, at det skal ligne en familie mest muligt.

”Jeg taler aldrig med dem om kriminalitet. Jeg tænker på, hvad jeg ville spørge mine børn om og taler med dem om alle mulige almindelige ting. Som i en familie. Jeg fortæller nok også lidt mere, end jeg ville anbefale mine elever at gøre. Men der er alligevel ingen, der kan snyde en gammel rotte,” siger Jonna Ockens, der fejrede 25-års jubilæum i januar og slutter med en hilsen til sine kollegaer over hele landet:

”I må rigtig gerne opfordre jeres indsatte til at sende en ansøgning til os, hvis det kunne være noget for dem.”

Af Maria Hamilton

Behandlingsafdelingen på Enner Mark
Der er seks pladser i indslusningen, 18 pladser i den primære behandling og seks i efterbehandlingen. Afdelingen har fem behandlere, og der er tilknyttet cirka 20 fængselsbetjente.