17.04.2024

Jeg er bekymret for betjentenes anonymitet og sikkerhed

I den seneste tid har Fængselsforbundets tillidsfolk på Sjælland modtaget mange henvendelser fra bekymrede kollegaer, som er blevet spurgt, om de har indvendinger mod, at deres navn bliver udleveret i forbindelse med aktindsigt i indsattes personjournaler.

Selvom kollegaerne bekræfter, at de ikke vil have deres navn udleveret, sker det med den begrundelse ”at Kriminalforsorgen ikke anser ønsket om anonymitet som et vigtigt argument.”

Den nye praksis er en følge af, at Kriminalforsorgens jurister er begyndt at tolke forvaltningslovens bestemmelser, så de indsatte eller deres advokater automatisk skal have navne på alle medarbejdere, der er på arbejde – for eksempel den betjent som sidder i porten og lukker den indsatte hjem.

Det er lodret imod de tiltag, Kriminalforsorgen indførte, efter en kollega blev skudt ned på vej til arbejde

Det er lodret imod de tiltag, Kriminalforsorgen indførte, efter en kollega blev skudt ned på vej til arbejde i Nyborg Fængsel og en række voldelige overfald på betjente i fængslerne. Som for eksempel vidnebeskyttelse for fængselsbetjente i retten og navnekort kun med fornavne.

Disse tiltag – som er indført for at beskytte kollegaerne – er med denne tolkning sat ude af funktion.

Jeg opfordrer Kriminalforsorgen til at ændre tolkningen af forvaltningsloven og kræve om nødvendigt, at Folketinget griber ind med en lovændring, som sikrer vores kollegaers sikkerhed.

Henning Mørck
Områdefællestillidsmand på Sjælland


Læs også:

På tide med bedre vidnebeskyttelse af fængselsbetjente