20.04.2024

Fra venstre: Thomas Pedersen, Gert Hosbond, Jytte Thykjær, Klaus Damgaard, Haytham Almumar og Jens Lynge

Institutionsmedarbejderne efterlyser bedre sikkerhed

Der mangler fokus på sikkerheden i Udrejsecenter Kærshovedgård. Det mener tillidsrepræsentant Haytham Almumar.

Det eneste, vi kan gøre, er at råbe og løbe, hvis vi bliver overfaldet,” siger Haytham Almumar, da fagbladet møder ham i Udrejsecenter Kærshovedgård, hvor 39 institutionsmedarbejdere er ansat til at få hverdagen til at fungere for 250 beboere.

Han er ikke tilfreds med sikkerhedsniveauet i udrejsecentret og efterlyser, at institutionsmedarbejdernes opfordringer bliver taget mere seriøst.

”Vi har en rigtig god relation til de fleste af beboerne. Men der opstår også konflikter, og så er gode relationer ikke nok. Der skal hele tiden spares. Der bliver for eksempel ikke ansat nye kollegaer, når én stopper. Det går ud over sikkerheden,” siger han.

Institutionsmedarbejderne har ikke ret til magtanvendelse og har derfor ikke samme sikkerhedsmæssige uddannelse som fængselsbetjente.

Haytham Almumars kollegaer på Kærshovedgård efterlyser dog viden om, hvordan de kan komme ud af fysiske konfliktsituationer.

”Vi kan ikke engang selvforsvar,” siger institutionsmedarbejder Jytte Thykjær, og tilføjer: ”Det har jeg ellers efterlyst i tre år.”

Ønsker bedre overvågning
Haytham Almumar har været ansat siden centret åbnede i 2016 og er især bekymret for de situationer, der opstår på grund af begrænset overvågning.

”Vi oplever hver eneste dag, at vi mangler bedre overvågning. Vi har tre afdelinger, der slet ikke er overvåget, og det overvågningsudstyr vi har, fungerer ikke optimalt,” siger han.

Institutionsmedarbejder Klaus Damgaard er enig i, at der er behov for bedre sikkerhed.

Han fortæller, at der særligt opstår konflikter, når de går på brandeftersyn for at tjekke, at alle brandalarmer er utildækkede og velfungerende: ”Beboerne må ikke have kogeplader og elkedler på værelserne, så dem ska l vi tage fra dem. Det kan mildest talt gå vildt for sig. Forleden var der én, der smadrede elkedlen ned i jorden i arrigskab over, a t vi skulle tage den fra ham. Hvis der havde været overvågning, kunne politiet reagere hurtigt og komme os til undsætning.”

”Vi oplever hver eneste dag, at vi mangler bedre overvågning. Vi har tre afdelinger, der slet ikke er overvåget, og det overvågningsudstyr vi har, fungerer ikke optimalt,” siger han.

Svar fra områdedirektøren
Fagbladet har spurgt områdedirektør for Midt og Nordjylland Una Jensen om, hvordan hun ser på institutionsmedarbejdernes ønsker: ”Kriminalforsorgen drøfter med Udlændingestyrelsen om opsætning af flere kameraer for at kunne afdække hærværk og andre episoder for eksempel mellem beboerne. Men trygheden for personalet handler i langt større grad om kollegial opbakning, overfaldsalarmer og konflikthåndtering. Personalet på Kærshovedgård skal altid gå to og to, når de for eksempel laver eftersyn på værelserne. Der er et meget tæt samarbejde med det stedlige politi på Kærshovedgård, og den aktuelle situation på stedet drøftes dagligt mellem de relevante parter.”

Haytham Almumar mener, at sikkerhed ikke kun handler om overvågning og håndtering af konflikter.

I hans øjne ville der kunne skabes mere tid og dermed flere hænder i en periode med manglende bemanding, hvis man tænkte mere effektivt i splittet mellem de to arbejdsgivere, der har ansvaret for Kærshovedgård, nemlig Udlændingestyrelsen og Kriminalforsorgen.

”Vi bruger meget tid på at udrede misforståelser, fordi der gælder forskellige regler fra de to arbejdsgivere. For eksempel har Kriminalforsorgen bestemt, at vi ikke må skrive beboernes ID og navne i mails, mens Udlændingestyrelsen gør det konstant,” siger han.

Et andet sted det er oplagt at effektivisere, er i forhold til IT-systemer: ”Vi laver de samme opgaver flere gange, fordi vi skal lave dem i både Udlændingestyrelsens og Kriminalforsorgens IT-system. Det ville lette vores arbejde og frigøre tid, hvis systemerne talte sammen,” siger Fængselsforbundets repræsentant i Kærshovedgård.

Af Maria Hamilton