08.04.2024

Indsatte producerer visirer

Kriminalforsorgen har hjulpet med at forsyne sygehusene med værnemidler. I et fængsel og et arresthus har indsatte produceret 1.900 visirer om ugen til sundhedssektoren. Det er foregået i værksteder, hvor de indsatte har siddet med kitler, handsker og mundbind og med behørig afstand mellem sig.