07.06.2024

Indsamling til julegaver i Enner Mark

Fængselspræst Jesper Birkler har i over 20 år uddelt julegaver til de indsatte i fængslerne
i Horsens og Enner Mark. Den praksis satte justitsministeren dog en stopper for for
halvandet år siden. Han mente ikke, at statens penge skulle gå til slik og kaffe til fangerne.
Jesper Birkler har dog fundet andre finansieringskilder: I år samler Kirkens Korshær ind t i l
julegaverne til de indsatte og deres børn.