20.04.2024

Ian Gunthel chef for transporten

Dronningen har udnævnt Ian Gunthel til institutionschef for transport og bevogtning.
Han er dermed chef for de nye transportbetjente, som skal tage sig af arresttransporten
med base i København, Hobro og Kolding.