08.04.2024

“I har alle mulighed for at påvirke vores faglige fællesskab”

Det nye hold 7 blev præsenteret for fordelene ved at være i et fagforbund.

Fiskeridirektoratets Tjenestemandsforening og Fængselsforbundet inviterede til medlemsmøde i Kolding for de 17 nye fiskerikontrollører.

”Vi forsøger at gøre vores indflydelse gældende på alle niveauer,” sagde formanden for tjenestemandsforeningen Ole Hvid Knudsen, som det første, da mødet gik i gang.

Det handler om at sikre bedst mulige løn- og arbejdsforhold og størst mulig indflydelse i udvalg og faglige organer.

Formanden pegede på vagtplanlægningen som et eksempel på et område, det er vigtigt at påvirke: ”Det betyder noget for os alle sammen, så det bruger vi en del tid på.”

Forbundssekretær René Larsen var også med og kunne fortælle om de måder, Fængselsforbundet
støtter fiskerkontrollørerne på. Det gælder både i forhold til løn, pension og arbejdsvilkår, og når ulykken er ude.

”I kan blive ramt af sygdom eller en ulykke. Hvis det sker, så står vi klar,” sagde René Larsen.
Han kom også ind på, hvorfor fiskerikontrollørerne er en del af Fængselsforbundet: ”Med 90 medlemmer er I for små til at stå alene. Selvom Fængselsforbundet også er et lille forbund, er vi dog større,
og sammen er vi stærkere.”

”Vi er også tjenestemænd, som jer. Dem er der som bekendt ikke så mange tilbage af. Derfor giver det god mening, at vi er sammen,” sagde René Larsen.

Hvor meget tjener vi?
De nye fiskerikontrollører stillede mange spørgsmål. Især omkring løn forståeligt nok.

De forskellige satser blev gennemgået. Ole Hvid Knudsen pegede på, at lønforhandlingerne har sikret et generelt lønløft.

René Larsen opfordrede til sidst de nye kollegaer til at påvirke deres tillidsrepræsentant i forhold til lønforhandlinger og på andre områder.

”I har alle mulighed for at påvirke demokratiet og vores faglige fællesskab,” sagde han.

FISKERIDIREKTORATETS TJENESTEMANDSFORENING
Tjenestemandsforeningen er en upolitisk forening, som organiserer fiskerikontrolpersonalet, der udfører fiskerikontrol på land og i det kystnære område. Foreningen blev stiftet i 2005 og blev samme år optaget som selvstændig afdeling i Fængselsforbundet. Fiskeridirektoratets Tjenestemandsforening arbejder for at sikre medlemmerne så gode løn- og arbejdsvilkår som muligt.

Medlemmer af Fiskeridirektoratets Tjenestemandsforening har adgang til Fængselsforbundets medlemsfordele blandt andet muligheden for at optage lån i Tjenestemændenes Låneforening, tegne forsikring, leje ferieboliger og gruppelivsforsikring.


Fiskerikontrollører