07.06.2024

Der var kommet mange forbi opgavereceptionen på skolen i Birkerød

Hvordan ser fremtidens Kriminalforsorg ud?

Til opgavereception på skolen i Birkerød præsenterede eleverne deres bud på fremtidens Kriminalforsorg

Martin Strandberg er elev i Herstedvester Fængsel.

Fra Bolivia til Danmark
Kan vi lære noget af Bolivias mest berygtede fængsel San Pedro, der uden fængselsbetjente mest af alt minder om en kriminel landsby med eget straffesystem og årligt valg? Det mener Martin Strandberg, der er elev i Herstedvester. I hvert fald i nogen grad.

”I San Pedro bor de indsatte eksempelvis med deres familier, og de bygger virksomheder op fra bunden. Måske det kunne klæde vores indsatte bedre på, hvis livet inden for murerne ligner mere det udenfor,” siger Martin Strandberg.

Sebastian Christesen og Villads Øberg er begge elever i Vestre Fængsel.

Kunstig intelligens i Kriminalforsorgen
Sebastian Christensen og Villads Øberg er begge elever i Vestre Fængsel. De har undersøgt, hvordan kunstig intelligens kan være med til at effektivisere processerne i fængslerne.

De ser fordelene ved administrative opgaver, overvågning og sikkerhed, men også på hjælp til ordblinde og beslutningsprocessen ved straflængder.

”I stedet for at skulle søge i tidligere rapporter, hvor der ofte kan gå noget tabt, vil AI meget hurtigere kunne udregne, hvordan den enkelte straf skal se ud. Det ville fjerne nogle af de frustrationer, som de indsatte oplever ved for eksempel at få for strenge straffe eller at skulle vente unødigt længe på straffen,” siger de to elever.

De vurderer samtidig, at brugen af kunstig intelligens generelt vil kunne frigive mere tid til de indsatte.

Anders Kargo er meritelev på Renbæk Fængsel.

Ombold – Fodbold for hjemløse og udsatte
Meritelev Anders Kargo har undersøgt effekten af at spille fodbold med de indsatte, og hvordan resocialiseringen kan styrkes på fodboldbanen efter afsoning. Selv spiller han med de indsatte en gang om ugen på Renbæk Fængsel.

OmBold er et fodboldfællesskab for udsatte og hjemløse, som Anders Kargo håber at kunne bringe ind i fængslerne: ”Vi har jo allerede faciliteterne, og det er tydeligt at mærke, at jeg gennem fodbolden får et helt særligt forhold til de indsatte. Det giver kun mening at få udbredt noget mere,” siger Anders Kargo.

Anja Manniche og Rasmus Tøtrup er elever på Jyderup, mens Christian Vilhelmsen er elev på Herstedvester.

Børn i fængsler
Anja Manniche og Rasmus Tøtrup fra Jyderup har sammen med Christian Vilhelmsen fra Herstedvester undersøgt, hvad det kræver at have børn i fængsler.

Reelt har fængselsbetjentene intet ansvar for barnet, da det primært ligger hos kommunen. Det viser sig også, at 95 procent af de adspurgte betjente ikke synes, det er en god idé at have børn i fængsler. Derfor ser gruppen muligheder i at kunne efteruddanne betjentene til bedre at kunne varetage børn.