07.06.2024

Hvordan er det nu lige med tjenestemandspensionen?

Alle uniformerede ansatte i Kriminalforsorgen har mulighed for at gå på pension som 63-årig. Der er dog stor forskel på reglerne, om man stopper før eller efter 2019.

Det er vigtigt, at man sætter sig ind i pensionsreglerne, inden man træffer beslutninger om sin tredje alder. En forkert beslutning kan koste mange penge resten af livet. Kontakt Fængselsforbundet inden du træffer større beslutninger på området.

Her er en kort gennemgang af reglerne. Der er forskel, alt efter om du stopper før eller efter 2019.

Pension før 2019
Alle nuværende tjenestemænd har en pligtig afgangsalder på 63 år. Ønsker du at fortsætte, skal du søge om det hos arbejdsgiveren.

Hvis du pensioneres som 63-årig, og ikke har optjent fuld pension, tillægges der op til syv pensionsår dog maksimalt 37 år, som svarer til fuld pension. Du får altså foræret nogle ekstra pensionsår, som belønning for at blive til man er fyldt 63 år.

Hvis du derimod stopper før 63-årig, må du acceptere et fratræk i pensionen. Se procentsatserne i tabellen på den anden side.

Pension efter 2019 for nuværende ansatte
Der sker mindre ændringer for det flertal, der er ansat nu, men skal pensioneres efter 2019.

Den største ændring er, at afgangspligten som 63-årig forsvinder og erstattes af en pensionsret. Det vil sige, at du kan gå som 63-årig, men at du – fordi politikerne vil have os til at arbejde længere – bliver trukket i pensionen ved tidligere afgang end den gældende folkepensionsalder.

Det kommer til at koste en procent af tjenestemandspensionen resten af livet, hvis man stopper, når man er fyldt 63 år. Et fradrag på en procent svarer til cirka 2.000 kroner årligt for en fængselsbetjent.

Det var et acceptabelt offer, da vi sagde ja til aftalen i forhold til det alternativ, som Folketinget havde lagt op til. Til gengæld vil det koste noget mere, hvis man vælger at gå, inden man fylder 63 år.

Hvis man har optjent fuld pension – 37 pensionsår – og fortsætter i aktiv tjeneste, optjener man desuden for hvert kvartal 15 procent af sin pensionsgivende løn. Disse penge udbetales som et engangsbeløb, når man pensioneres.

Nye kollegaer efter 2019
Mens pensionsalderen er sikret for os, der allerede er ansat, ændres vilkårene markant, for dem der ansættes efter 2019.

De kommer til at følge de almindelige fratrædelsesregler for tjenestemænd. Det vil med de aktuelle regler betyde, at de skal betale et noget større fradrag i deres tjenestemandspension, hvis de ønsker at stoppe før folkepensionsalderen.

Til den tid er pensionsalderen med stor sandsynlighed højere for alle. Vi ved allerede, at velfærdsforliget medfører, at pensionsalderen hæves fra 2019. Det betyder blandt andet, at retten til at gå som 60- og 61-årig forsvinder.

Af forbundssekretær René Larsen

faktabokse_01faktabokse_02

faktabokse_03


Beregn din pension: Du kan lave pensionsberegninger på tjenestemandspension.dk