07.06.2024

Hvor er værkmesteren henne i Fængselsforbundets verden?

Vi læser tit om vores kollegaers (fængselsbetjentenes) udfordringer i dagligdagen. Men hvor ofte er der noget om vores udfordringer? Og hvem vil gøre noget ved dem?

Når der mangler en værkmester, er vi selvafløsende. Det sker indimellem, at der kan være en værkmester til 12 eller 20 indsatte. Den der er tilbage, har ofte en dagsorden, der indeholder: Straksopgaver, AMU/EUD-kurser og almen vedligeholdelse af fængslet.

Når vi skal afgive personale til afdelingstjeneste, må vi hurtig kunne omstrukturere de planlagte arbejdsopgaver. Så undskyld, vi ikke lige får skiftet pæren i sengelampen ved ”lille Per” på P05 eller opvaskemaskinen på afdelingskontoret.

Jeg ved, der er fokus på vores dagligdag. For i efteråret 16 ( ja 2016) kom der et spørgeskema til værkmestre i hele landet. I 18 (2018) maj måned, blev der så meldt ud, at man ville læse de svar, der var kommet. Med den hastighed kan vi nok regne med svar i 25 (2125).

Har indimellem forsøgt at tale med TR’en på mit tidligere tjenestested vedrørende diverse daglige udfordringer, der har været, både for mig selv og andre værkmestre, dog uden at få følelsen af at det var noget, man gad tage sig af.

Er meget træt af, at det er kommet her til, men vi betaler også til forbundet. Vi går godt nok ikke i blå skjorte, men vi går i det samme l– t .

Med venlig hilsen

En usynlig værkmester
Brian Sørensen
Nørre Snede Fængsel

 


Hej Brian

Tak for dit indlæg.

Fængselsforbundet er meget opmærksom på de udfordringer, som værkmestrene står over for.

Værkmestrene spiller en afgørende rolle for både beskæftigelse og sikkerhed i Kriminalforsorgen. I sikrer høj faglighed, godt afsoningsmiljø, dynamisk sikkerhed og uddannelse af de indsatte. Det er meget vigtigt, at jeres område ikke udhules mere, end det allerede er blevet.

Det var derfor, at forbundet gennemførte en stor undersøgelse af jeres arbejdsvilkår. På den baggrund blev der samtidig udarbejdet en 17-siders rapport, som ligger på vores hjemmeside. Der blev også skrevet en række artikler om rapporten, og forbundet nedsatte en arbejdsgruppe, som fulgte op på undersøgelsen.

Forbundet kontaktede efterfølgende direktoratet og politikerne for at gøre opmærksom på de problemstillinger, værkmestrene pegede på, herunder stigende arbejdspres, færre ressourcer og udfordringer i forhold til at gøre de indsatte mere arbejdsmarkedsparate. 

Vi mener, at Kriminalforsorgen i alt for høj grad forsømmer at sikre rimelige rammer for værkmestrene, så I rent faktisk får mulighed for at løse opgaverne. Der er alt for få værkmestre pr. indsat. Det er fuldstændig urimeligt, at I forventes at holde flere værksteder i drift på samme tid. Det er et stort problem, at I er selvafløsende ved sygdom og ferier. Der mangler midler til videreuddannelse – som for eksempel diplomuddannelsen for EUD-forløb og så videre.  

Du må ikke være i tvivl om, at Fængselsforbundet til stadighed arbejder med at styrke værkmestrenes arbejdsvilkår – både lokalt og centralt.

Med venlig hilsen

Ansvarlig på værkmesterområdet,
forbundssekretær Mette Nielsen