20.04.2024

Hver tredje overvejer at forlade Kriminalforsorgen på grund af alenearbejde

Alenearbejde opleves fortsat som et stort problem i Kriminalforsorgen. Mange års fokus på området har tilsyneladende ikke ændret synderligt på situationen.

Mange fængselsbetjente og værkmestre er alene sammen med de indsatte det meste af deres arbejdsdag.

Det viser en undersøgelse, som Fængselsforbundet har gennemført blandt sine medlemmer.

I undersøgelsen svarer 23 procent af medlemmerne, at de har haft alenevagter på deres tjenesteplan inden for den seneste arbejdsmåned.

Medlemmerne er blevet bedt om at svare på, om de er ”alene mere end halvdelen af vagten.” Det er nemlig den definition, som Kriminalforsorgen tager udgangspunkt i, når de registrerer alenearbejde.

Det svarer knap hver fjerde ja til.

Der er dog stor forskel på omfanget af alenearbejde alt efter, om man arbejder på en lukket eller en åben afdeling.

På de åbne eller halvåbne afdelinger svarer 56 procent, at de har haft alenevagter inden for den seneste arbejdsmåned. På de lukkede afdelinger er andelen 12 procent.

Alenearbejdet er så udbredt, at 31 procent af medlemmerne svarer, at de overvejer at skifte job på grund af det.

Østerbye: Bedrøveligt
Fængselsforbundets formand Kim Østerbye kalder undersøgelsens resultater bedrøvelige: ”Det er trist, at alenearbejde stadig opleves som et stort problem blandt vores medlemmer. Vi har kritiseret alenevagterne i mange år. Alligevel er det begrænset, hvad vi har oplevet af forbedringer på området.”

Han mener, at det er problematisk, at mange betjente er alene i en tid, hvor de indsatte bliver mere og mere voldelige.

”Alenearbejdet er en af vores alvorligste udfordringer. Det kan være meget psykisk belastende at stå alene med ansvaret på en afdeling. Nok kan man bede om assistance, men hjælpen kan tage lang tid om at nå frem,” siger Kim Østebye.

Tiltag for at begrænse
Fængselsforbundets undersøgelse belyser også, om der bliver arbejdet med at begrænse alenearbejde.

Adspurgt om medlemmerne har oplevet konkrete tiltag for at minimere omfanget af alenearbejdet inden for de seneste tre år, er der dog kun 11 procent, som svarer ja.

Selvom der er et politisk ønske om at begrænse alenearbejdet, er det altså kun hver tiende, som oplever initiativer.

10 års fokus
Arbejdstilsynet har tidligere udstedt en række påbud, hvor man pålægger Kriminalforsorgen at sætte ind mod alenearbejdet. I påbudene peger tilsynet på, at alenearbejde kan være psykisk belastende og indebærer en sikkerhedsrisiko.

I 2006 udstedte Arbejdstilsynet således ikke færre end 17 påbud til Kriminalforsorgen blandt andet på grund af alenearbejde. Da politikerne efterfølgende skulle forhandle en ny politisk aftale på plads for Kriminalforsorgen blev de enige om, at gøre noget ved problemet. I aftalen for perioden 2008 – 2011 blev der afsat 29 millioner kroner til at begrænse alenearbejdet.

Og fire år senere blev politikerne enige om at fortsætte tiltagene for at begrænse alenearbejdet i den seneste flerårsaftale. Siden 2013 har Kriminalforsorgen derfor årligt udarbejdet en statusrapport på området.

Det fremgår af den seneste rapport fra april 2016, at der i 2015 blev registreret 2.608 vagter, hvor betjente var alene med de indsatte mere end halvdelen af vagten. Omfanget er størst i Nyborg Fængsel, Ringe Fængsel og Kragskovhede Fængsel.

Registreringen omfatter de alenevagter, som man mener, er ”uhensigtmæssige”, og det er kun vagter, hvor man er alene mere end halvdelen af tiden på lukkede og halvåbne afdelinger. Er man alene på åbne afdelinger, bliver det altså ikke registreret.

Sætter man Fængselsforbundets undersøgelse i relation til Kriminalforsorgens registrering, er det dermed kun de kollegaer, som er alene i lukkede fængsler og halvåbne afdelinger, der falder ind under den officielle definiton.

I forbundets undersøgele svarer 12 procent af medlemmerne i lukkede afdelinger, at de har haft alenevagter inden for den seneste arbejdsmåned.

Undersøgelsen viser således, at alenevagter også anvendes i udbredt grad på afdelinger, hvor det anses som uhensigtsmæssigt.

Alenearbejdet stiger
Ifølge Direktoratet for Kriminalforsorgen er der ikke udsigt til, at alenevagter er på vej væk. Tværtimod er der kommet flere af denne type vagter.

En årsrapport for 2016 viser, at der sidste år var 2.640 alenevagter mod 2.632 i 2014. Eftersom der samtidig er lukket kapacitet i Kriminalforsorgen, udgør alenevagter nu 4,3 procent af alle vagter, hvor det kun var 2,8 procent i 2014.

Og selvom alenevagterne anses som uhensigtmæssige, er der ikke et mål om at fjerne dem helt.

Til spørgsmålet om hvad Kriminalforsorgen gør for at begrænse alenevagterne, siger HR-chef Marianne Fæster Nielsen: ”Vi har i Kriminalforsorgen stor fokus på arbejdsmiljøet, og det gælder også balancen mellem arbejdsopgaver, ressourcer og bemanding. Alenearbejde drøftes lokalt i de nedsatte ressourceudvalg under institutions-SU’erne, og områdeledelserne er i vagtplanlægningen opmærksomme på at begrænse alenearbejdet mest muligt.”

Hun oplyser, at der i 2016 var alenevagter i fængslerne i Renbæk, Nyborg, Ringe, Ellebæk, Møgelkær og Kragskovhede.

Læs hele forbundets undersøgelse her.

Af Søren Gregersen