17.04.2024

Hver fjerde indsat overfaldes i landets mest voldelige fængsler

Ringe Fængsel, Nyborg Fængsel og Herstedvester Fængsel er landets mest voldelige. Det viser den seneste brugerundersøgelse.

En billardkugle brugt som et invaliderende våben i en konflikt mellem to indsatte Det er et af de overfald, som skete i Ringe Fængsel i 2015.

Spørger man de indsatte, er det ikke tilfældigt. I Kriminalforsorgens brugerundersøgelse har Ringe de senere år nemlig toppet listen over voldelige fængsler i Danmark. Nu har fængslet fået følgeskab af Nyborg Fængsel og Herstedvester Fængsel.

Hver fjerde indsat i de tre fængsler svarer, at de i et eller andet omfang udsættes for vold. Enten ofte, nogle gange eller sjældent.

Set i forhold til året før er volden steget en smule i både Nyborg og Herstedvester, mens den er faldet lidt i Ringe.

Ingen midtfynsk overraskelse
At det igen i år bliver til en topplacering, overrasker ikke tillidsrepræsentant Steen Østerberg i Ringe Fængsel. Sammensætningen og typen af indsatte er nemlig eksplosiv i det lukkede fængsel på Midtfyn.

”Når vi ligger højt i statistikken, er det fordi vi har mange unge, mandlige indsatte, og især den gruppe har vold som kommunikationsform. Det er tydeligt, at de unge reagerer langt mere instinktivt end de ældre medindsatte,” siger Steen Østerberg.

Ifølge tillidsrepræsentanten er det ikke kun alderen på de indsatte, der giver voldelige konflikter. Mange afsonere har banderelationer, og selv hvis de ikke har, er de nødt til at forholde sig til dem, der har. ”Det er jo ingen hemmelighed, at bandemedlemmer er glade for at statuere eksemler ved hjælp af vold. Og det sker altså også inden for murene,” siger han.

Sektionering og systematisk udslusning
Der er sat tiltag i værk for at gøre noget ved volden i Ringe. I dag sørger man for eksempel for at de indsatte mere systematisk lukkes ud på fællesarealer, end man gjorde for få år siden. Desuden benytter fængslet i høj grad opdeling og sektionering.

”Vi har de indsatte opdelt til fritidsaktiviteter, og sørger for at udsluse dem systematisk til og fra andre aktiviteter, og det holder nogle konflikter nede. Desuden er vi blevet hurtigere til at flytte de indsatte, som man ’slår sig på’, som vi kalder dem, der gerne vil slås,” siger Sten Østerberg.

Men selvom der gøres, hvad der kan fra fængselsbetjentenes side, er Ringe nok også en af de mest voldelige fængsler i Danmark, når næste brugerundersøgelse er afsluttet, forudser Steen Østerberg.

”Vi er som sagt et fængsel med mange er af den gruppe indsatte, der som regel bruger vold i hverdagen. Desuden har vi afdelinger for kvinder og unge under 18, og hvis de er voldelige, er der umiddelbart ikke så mange andre steder at rykke dem hen i Kriminalforsorgen. Så vi er fortsat nødt til at have dem hos os,” siger Steen Østerberg.

Afsonere er sikrest i Horserød
Gennemsnittet for indsatte der oplever vold fra andre indsatte i fængslerne er 19 procent. For arresthusene er tallet meget lavere nemlig syv procent. En af årsagerne til at vold mellem indsatte er så markant større i fængsler frem for arresthuse er givetvis, at der er der meget mere fællesskab for de indsatte.

Der er dog et enkelt fængsel, der nærmer sig arresthustilstande, når det kommer til lav hyppighed af vold mellem indsatte. Det er Horserød Fængsel.

Kun ni procent af de indsatte har oplevet vold fra medindsatte i det nordsjællandske fængsel.

Tillidsrepræsentant Phillip Hollendsted mener, at der kan være flere årsager til, at netop Horserød Fængsel oplever så relativt lidt vold mellem de indsatte.

”Vi har for det første ikke banderelaterede indsatte hos os. Så hvis vi har konflikter, er det mellem enkeltpersoner og ikke grupper. Desuden har vi familieafdelinger, hvor indsatte for eksempel kan have deres børn til at overnatte, og indsatte med familier er som udgangspunkt ikke interesseret i at optrappe eller skabe konflikter,” siger han.

Ifølge tillidsrepræsentanten kan tilstedeværelsen af kvindelige indsatte også have en afdæmpende effekt på nogle af de mandlige indsatte, der som oftest er dem, der begår vold. ”Det faktum at vi har kvinder, der afsoner, spiller ind. Det er da muligt, at det får nogle mandlige indsatte til at tone lidt ned. Men vi ved det reelt ikke,” siger Phillip Hollendsted.

Af Kristian Westfall