07.06.2024

Horserød frygter for fremtiden

I Horserød Fængsel er flere bygninger lukket, fordi de er angrebet af skimmelsvamp. Flere kan følge og antallet af pladser er allerede faldet markant. Nu frygter betjentene for konsekvenserne for deres arbejdspladser.

Især ét spørgsmål optager tillidsmand Michael Thomsen og hans kollegaer denne regnvåde forårsdag i Horserød Fængsel: Hvad skal der blive af os?

Foreløbigt er tre afdelinger lukket på grund af skimmelsvamp, og 60 pladser er nedlagt. Men undersøgelserne fra Teknologisk Institut er langt fra færdige.

”Den endelige rapport ventes først til sommer, og vi frygter, at et større antal kollegaer bliver forflyttet til andre tjenestesteder, fordi flere bygninger bliver erklæret uegnede til ophold og arbejde,” siger Michael Thomsen.

Han tilføjer, at kollegaerne er dybt berørt af situationen: ”At flytte arbejdsplads er ikke noget, man bare lige gør. Mange bor i området med ægtefæller der har job i nærheden, og børn der går i skoler. Skal de flytte til for eksempel Storstrøm eller Jyderup, vil det alene af transportmæssige årsager få alvorlige konsekvenser.”

”Jeg er ikke i tvivl om, at nogle kollegaer i givet fald vil overveje at finde job i det civile, selv om de grundlæggende er glade for deres arbejde her.”

For andre vil det være nemmere at skifte tjenestested: ”Men hvis det kommer så vidt – hvad ingen håber – vil jeg stærkt opfordre til, at man tager individuelle hensyn, siger Michael Thomsen, som med en lidt træt attitude tilføjer:

”Jeg har aldrig været ude for noget lignende.”

Medarbejderne er guldet. De må ikke smides på gaden, uanset hvad der sker med Horserød, siger Michael Thomsen.

Den gode dialog
For Michael er det helt afgørende, at han og kollegaerne bliver holdt løbende orienteret om situationen.

”Vi har en fornuftig dialog med den lokale ledelse, som jo ikke kan gøre for, at de gamle bygninger er angrebet af skimmelsvamp. Tværtimod vil jeg anerkende, at man har taget problemet alvorligt og reageret på det, før det går ud over sundheden. Det begyndte med, at nogle civile medarbejdere klagede over hoste, røde øjne og diverse andre allergiske reaktioner.”

Det satte gang i en undersøgelse, som altså har afdækket de massive problemer med skimmelsvamp.

Hvad der skal ske, når undersøgelserne er færdige, er jo i sidste ende et politisk spørgsmål. For uanset hvad man vælger, handler det om økonomi.

”Man kan beslutte at renovere de angrebne bygninger. Det er dyrt, det tager tid, og imens må bygningerne nødvendigvis stå tomme. Man kan også vælge den ultimative løsning og rive dem ned og nedlægge fængslet, hvis det ikke er rationelt at drive det med et reduceret belæg. Vi befinder os med andre ord i en slags limbo, hvor vi ikke kan forudse, hvad fremtiden bringer, og jeg kan sagtens mærke, at det belaster kollegaerne, som ikke ved, hvor de står,” siger Michael Thomsen.

Han opfordrer kraftigt til, at Kriminalforsorgens øverste ledelse melder klart og åbent ud om fremtiden så hurtigt som overhovedet muligt.

”Det værste er uvisheden. Når vi forhåbentlig til sommer får klar besked, har kollegaerne i det mindste et grundlag at beslutte sig ud fra,” siger Michael Thomsen, som peger på, at der dybest set ikke kun er tale om et lokalt problem i skoven lidt udenfor Helsingør.

”Alle ved, at fængslerne mangler pladser og nærmest desperat søger nye medarbejdere. Hvis man ikke hurtigt finder en god løsning på de problemer, der er opstået i Horserød, bliver konsekvenserne helt uoverskuelige. For ét er bygninger og pladser, begge dele er naturligvis forudsætninger for at drive et fængsel. Men helt afgørende for organisationen er medarbejderne. De er guldet, som ikke må smides på gaden, uanset hvad der sker med Horserød.”

Uvis situation
Institutionschef Lene Møller-Nielsen understreger, at de ansattes arbejdsmiljø har højeste prioritet, og at man følger anbefalingerne fra Teknologisk Institut.

”Midt i juli har vi det fulde overblik over fængslets tilstand. Indtil da forbereder vi os på mulige løsninger. På grund af belægssituationen har Koncernledelsen dog netop besluttet, at den fortsatte drift af Horserød skal sikres i videst muligt omfang, idet etablering af alternativ kapacitet kan have en flerårig tidshorisont,” siger hun.

Hun forstår medarbejdernes bekymringer og frustrationer: ”Det er en uvis situation, og det giver naturligvis en masse bekymringer om, hvordan ens fremtid ser ud. Derfor tilstræber vi stor åbenhed og en tæt dialog med både de ansatte og tillidsværket. De ansatte er afgørende for, at fængslet kan drives, og derfor skal vi værne om dem på den bedst mulige måde,” siger institutionschefen og takker for det gode samarbejde i fængslet og hjælpen fra de institutioner, som tager imod fængslets indsatte: ”Nu håber vi, at der kommer en god – både midlertidig og varig – løsning for fængslet.”

Af Preben Lund og Søren Gregersen