28.09.2023

100%

Så højt har belægget ligget i gennemsnit i Kriminalforsorgen i årets første fire måneder.