07.06.2024

Torben Kjelde tillidsrepræsentant i Nykøbing Mors Arrest.

Her må de besøgende gå på toilet nede i byen

Selvom de har måtte inddrage både besøgstoilet og videorum for at skabe flere pladser, så får de alligevel det bedste ud af det i Nykøbing Mors Arrest

Helt oppe i nord – i Nykøbing Mors Arrest – er det noget nyt, at de ansatte kan følge lidt mere tidssvarende med i, hvad de indsatte går og laver, når de eksempelvis er på gårdtur.

De ellers 20 år gamle overvågningsskærme er nemlig først for nyligt blevet skiftet ud med nogen, der både er i farve, og som kan justeres rundt og zoome ordentligt ind – nok som en af de sidste steder i hele landet.

Og hvis man som besøgende skal på toilettet, må man gå ned i byen. Besøgsrummets toilet er nemlig blevet inddraget for i stedet at skabe en ekstra celle. Det betyder samtidig, at fængslets videorum nu bliver brugt som besøgslokale.

Tillidsrepræsentant Torben Kjelde står i døren til det lille rum med de blåstribede gardiner, hvor der kun lige er plads til et kvadratisk bord med fire stole. Der er også lige sneget sig en orkide op ovenpå skabet på væggen.

”Det er ikke optimalt, men vi får det til at fungere, med de midler vi har til rådighed,” siger Torben Kjelde.

En af de nye celler i Nykøbing Mors Arrest.

Må få det bedste ud af det
Nykøbing Mors Arrest har ti ansatte, og har med deres to dobbeltceller nu plads til 16 indsatte. Selvom alle mærker pladsmanglen og de ændrede forhold, så formår personalet at opbygge gode relationer.

”Det er én af fordelene ved at være et lille sted. Man lærer de indsatte bedre at kende, og vi har bedre tid til samvær. Det er i sidste ende med til at sikre færre fysiske magtanvendelser og en mere rolig arrest,” siger Torben Kjelde.

Kollegaerne imellem er der også et godt fællesskab. Torben Kjelde hører med til halvdelen af de ti betjente, der har været i Nykøbing Mors Arrest de seneste 15 år.

”Vi er jo også nødt til at have det godt sammen, fordi vi er det her lidt afsides sted,” siger Torben Kjelde. Han er for nyligt selv flyttet til øen, men de fleste af hans kollegaer har en times tid på arbejde.

Fængselsforbundets formand Bo Yde Sørensen mener, at mange af de store institutioner har en del at lære af den personalemæssige drift i Nykøbing Mors Arrest.

”Men desværre er der også udfordringer her. Særligt gør de fysiske rammer det nødvendigt for kollegaerne at lade fantasien råde, for at kunne få hverdagen til at gå op,” siger Bo Yde Sørensen.

Formand Bo Yde Sørensen, næstformand Mette Frets og fællestillidsrepræsentant Hanne Munk var på tur i det nordjyske og besøgte blandt andet Nykøbing Mors Arrest.

Ikke tilstrækkelige forhold
Selvom der de fleste dage er stille på gangene, kan der godt opstå tumult. Her er det en udfordring at være et mindre arresthus.

Til dagligt er der nemlig kun to betjente på arbejde ad gangen, og der kan sommetider gå helt op til 30-45 minutter, inden hjælpen ankommer.

”Det betyder, at vi er nødt til at have fokus på det forbyggende arbejde. Vi skal håndtere en del ting på andre måder, end de større steder,” siger Torben Kjelde.

Hvis man kigger et stykke ud i fremtiden, er det da heller ikke sikkert, at de små arresthuse får lov at overleve. I den forrige flerårsaftale blev det eksempelvis besluttet at bygge et nyt arresthus på Sjælland.

Bo Yde Sørensen forventer, at det vil lukke mange af de mindre sjællandske arrester. Han mener dog, at de stadig er værd at værne om.

”De små arresthuse er meget attraktive arbejdspladser, som vi skal gøre hvad vi kan for at bevare. Såvel for medarbejder, som for Kriminalforsorgens og ikke mindst politiets skyld,” siger Bo Yde Sørensen.

Torben Kjelde er enig i den påstand.

”Vi er glade for det her sted, og vi får det til at fungere. De fleste af vores kollegaer kunne ikke se, hvor vi ellers skulle være.”

Nykøbing Mors Arrest har i dag plads til 16 indsatte.

Af Sille Augustinussen