20.04.2024

Henning Mørck går på pension

Efter en lang karriere i Kriminalforsorgen og en kæmpe indsats for Fængselsforbundets medlemmer går Henning Mørck på pension.

Henning Mørck blev ansat som fængselsbetjent i Kriminalforsorgen i 1986. Han har arbejdet på Anstalten ved Herstedvester, Pensionen på Holsbjergvej og i arresthusene i Vordingborg, Køge og Næstved.

Henning begyndte sin tillidskarriere i Fængselsforbundet i 1990, han blev formand for AO-Sjælland i 2007 og områdetillidsrepræsentant på Sjælland i maj 2015.

Fængselsforbundet vil gerne takke for et langt og godt samarbejde og ønsker Henning god vind med det næste kapitel.