20.04.2024

Heine Madsen går på pension

Vores kollega Heine Madsen går på pension efter 33 års tjeneste.

Heine startede i Kriminalforsorgen i 1986 på Statsfængslet i Horsens, og har siden år 1994 været i Nykøbing Mors Arrest.

Arresthuset har nydt godt af Heines uddannelse som frisør, da han har stået for klipning af de indsatte.

Vi håber Heine vil nyde tilværelsen som pensionist sammen med familie og venner.

Dog slipper arresthuset ikke Heine helt, da han har lovet at fortsætte som frisør lidt endnu.

Vi ønsker ham held og lykke fremover.

På vegne af personalet.

MTR Torben Kjelde