07.06.2024

Strengere straffe øger vold i fængslerne

Vold og trusler i fængslerne forsvinder ikke ved at stramme på strafskruen. Med hårdere straffe vil vi tværtimod se flere umotiverede overfald på betjente, skriver John Hatting, formand for Kriminalforsorgsforeningen på Altinget.dk

I disse tider, hvor enkeltsager får en del politikere op i det røde felt, og hvor de straks kræver markante strafskærpelser, vil jeg mane til almindelig besindighed.

For kan man komme vold og trusler til livs i fængslerne ved at stramme på strafskruen? Svaret er nej. Det kan man ikke, men man kan alligevel gøre mange kloge ting, der vil skabe et langt bedre klima til gavn for indsatte og ansatte. Men hov, skal vi også gøre noget godt for indsatte, som har forbrudt sig mod fællesskabets regler? Det kloge svar er ja. Endda et rungende ja! Men djævlen ligger i detaljen, som man siger.

Strengere straf giver mere vold
På den ene side er vi i Kriminalforsorgsforeningen tilhængere af fasthed og konsekvens. Det kan bestemt også betyde systematisk brug af Al Capone-metoden, således at organiserede kriminelle jagtes og løbende undersøges for, om de har tjent til deres daglige brød på redelig vis. Det skal selvfølgelig være særdeles ufedt at være kriminel.

På den anden side skal man heller ikke nære sig illusioner om, at hvis blot man hæver straframmen og slår hårdt ned på kriminalitet, så ophører den. Sandheden er snarere, at volden forgroves yderligere. I praksis kan det betyde, at vi vil se flere umotiverede overfald på ansatte i og uden for fængslerne.

Liv efter afsoning
Kriminalforsorgen har en grundlæggende værdi om at balancere mellem det hårde og det bløde. Det betyder, skal vi lykkes med at skabe værdige og meningsfuld afsoning, skal der både være tydelighed og konsekvens og muligheder, støtte og motivation.

Tipper balancen, vil vi nærme os fængselssystemer, som vi kender fra udlandet, hvor det er den stærkeste, som bestemmer – og hvor det bliver vanskeligere at få folk på ret køl igen.

Så kære politikere, træk nu vejret og inddrag fagkundskaben i løsningerne. Vi skal fortsat kunne løslade de forholdsvis mange og helst endnu flere, som så vælger at droppe ud af de kriminelle miljøer. En del tyder på, at flere og flere får sig en uddannelse og et arbejde efter endt straf, og på den måde bliver aktive samfundsborgere. Alternativet er et langt og temmelig håbløst liv på kontanthjælp – kun afløst af korte og længere fængselsophold. Det er ingen tjent med. Hverken samfundet eller den enkelte.