07.06.2024

Grønland: Forbundet efterlyser langsigtede løsninger

Fængselsforbundet har siden sommer sat skarpt fokus på de bekymrende forhold i Grønland. Nu styrker Justitsministereit den grønlandske Kriminalforsorg, men løsningerne er kortsigtede, mener forbundsformanden.

”Betjentene i Nuuk havde vitterligt åndenød. De er alt for få og alt for pressede.”

Sådan sagde forbundsformand Bo Yde Sørensen, da han i begyndelsen af september vendte hjem fra et besøg i Grønland, hvor særligt forholdene i den nye anstalt i Nuuk gjorde heftigt indtryk.

Derfor skrev formanden et bekymringsbrev til justitsminister Nick Hækkerup (S), hvor han opfordrede ministeren til at gøre noget ved problemerne.

Især lønnen er et stort problem. Anstaltsbetjentene tjener nemlig i gennemsnit 4.500 kroner mindre om måneden end danske fængselsbetjente.

Nick Hækkerup har svaret, at han er opmærksom på problemerne med at rekruttere anstaltsbetjente i Grønland.

Ministeren har samtidig udsendt en pressemeddelelse, hvor han annoncerer en styrkelse af Kriminalforsorgen i Grønland.

Tiltagene består blandt andet i, at aktive og pensionerede fængselsbetjente bliver sendt til Nuuk, og at man vil sætte endnu mere ind på at rekruttere personale.

Der er rekrutteret i bund
Bo Yde Sørensen hilser de nye tiltag velkommen, men har endnu ikke lagt bekymringen på hylden.

”Det er positivt, at man tager problemerne alvorligt og glædeligt, at man aktivt sætter ind for at forsøge at dæmme op for en situation, der er direkte farlig i mine øjne, men man skal forholde sig til anstaltsbetjentenes lave løn, hvis man vil lykkes med rekrutteringen,” siger han og fortsætter:

”Direktøren for Kriminalforsorgen i Grønland, Naaja Nathanielsen, fortalte mig i september, at det er hendes opfattelse, at der allerede er rekrutteret i bund. Så det er en god tanke, at man vil søsætte endnu flere rekrutteringskampagner, men jeg tror ikke, det kommer til at rykke. Lønnen skal hæves. Jobbet ska l være mere attraktivt. Ellers sker der ingen udvikling.”

”Vi kan ikke løse problemerne i Grønland alene, men v i råber op, bidrager med vores erfaring og kommer med forslag til at løse problemerne,” siger Bo Yde Sørensen.

Skru på lønknapppen
De grønlandske politibetjente får et udligningstillæg for at komme på linje med de danske. Fængselsforbundets mener, at man burde gøre det samme for at udligne lønnen mellem grønlandske anstaltsbetjente og danske fængselsbetjente.

”Vores medlemmer i Grønland har ofte to job for at kunne klare sig, og der er mange virksomheder, der kan konkurrere med den løn på 17.600 kroner om måneden, en anstaltsbetjent får,” siger forbundsformanden.

I 2017 nedsatte Justitsministeriet en arbejdsgruppe, der skal afdække lønforskelle mellem Danmark og Grønland i samarbejde med Rigspolitiet, Kriminalforsorgen og Moderniseringsstyrelsen.

Fængselsforbundet har flere gange rykket for svar.

Justitsministeren skriver nu i sit brev til Fængselsforbundet, at undersøgelsen ”forventes afsluttet inden udgangen af 2019.”

Imens fortsætter Fængselsforbundet med at gøre opmærksom på problemerne i debatindlæg, interviews og artikler.

Forbundsledelsen har desuden været til møde med Grønlandsudvalget på Christiansborg i begyndelsen af november. De havde bedt om en redegørelse for situationen i de grønlandske anstalter.

”Vi kan ikke løse problemerne i Grønland alene, men v i råber op, bidrager med vores erfaring og kommer med forslag til at løse problemerne,” siger Bo Yde Sørensen.

PERSONALEMANGEL I GRØNLAND
Aktuelt er der 70 anstaltsbetjente i Kriminalforsorgen i Grønland, men normeringen kræver 101 betjente. Værst ser det ud i den nye anstalt i Nuuk, hvor 40 procent af bemandingen mangler. I øjeblikket er der 31 betjente i anstalten, heraf er 21 elever.