20.04.2024

Generel tilfredshed med vagtplanlægningen

Hovedparten af forbundets medlemmer er tilfredse med deres vagtplanlægning.

Det nye vagtplanlægningssystem skabte mange problemer, da det blev indført for et år siden. Kritikken gik blandt andet på, at systemet var ufleksibelt, og at man ikke fik indfriet sine ønsker.

Nu ser det dog ud til, at systemet fungerer bedre.

I en ny spørgeskemaundersøgelse blandt Fængselsforbundets medlemmer svarer seks ud af ti, at de er tilfredse med deres vagtplan i enten høj grad eller nogen grad. Samme andel oplever, at de får opfyldt deres ønsker til vagtplanlægningen.

Dermed er der langt flere, som er positive end negative. Kun hver tiende synes ikke, de får opfyldt deres ønsker.

”Det kører langt bedre end forventet,” siger et medlem i undersøgelsens kommentarfelt og opsummerer på denne måde mange kollegaers holdning.

En anden skriver, at han kun har oplevet begyndervanskeligheder: ”Som jeg vurderer, er helt naturlige.”


JEG FÅR OPFYLDT MINE ØNSKER TIL VAGTPLANLÆGNINGEN


Familieliv
Når man arbejder på en arbejdsplads, som skal bemandes alle 24 timer i alle ugens syv dage, har det stor betydning, om arbejdet kan indpasses med familielivet. Dette krav ser altså ud til at blive opfyldt for manges vedkommende.

Som en kollega skriver: ”Min hustru og jeg er meget afhængige af at få vores ønsker. Dette er lykkes indtil videre. Det må gerne forblive sådan.”

Alt er dog ikke rosenrødt. Mange synes, at det er for svært at få svar på spørgsmål omkring vagtplanlægningen.

I undersøgelsen svarer 41 procent, at de oplever, at kommunikationen halter. Det problem påpeges også af mange i undersøgelsens kommentarfelt.

Et medlem skriver for eksempel: ”Uanset om man skriver til sin leder eller tjenestetidskontoret, så er de for det meste tavse som graven. Det virker som om, at man tror problemerne går væk, hvis man bare undlader at svare. Det er respektløst i min verden.”

Flere peger også på, at tjenestelisten planlægges længere væk fra personalet i forhold til tidligere: ”Det personlige kendskab til personalet er helt væk, så der proppes bare folk i hullerne stort set uden hensyntagen til den enkelte,” skriver et medlem.

Og så er der problemstillingen med personalemanglen. Det kommenterer medlemmerne også på.

Et medlem skriver eksempelvis: ”Jeg har mere overarbejde, end jeg kan klare for at opretholde et anstændigt familieliv. Min leder og tjenesteliste er nogle søde, forstående mennesker. Men faktum er, at jeg ikke har mulighed for at være der for mine børn i et rimeligt omfang.”

Uddannelse i VIT
Kriminalforsorgen er glade for at høre, at de fleste medarbejdere er tilfredse med deres vagtplaner.

Enhedsleder for bemanding i center for økonomi og kapacitet Ole Kjeld Hansen peger på, at man har forsøgt at få personalelederne mere involveret i de strategiske beslutninger i forbindelse med vagtplanlægningen. Derfor er der gennemført workshops for alle enhedschefer i Kriminalforsorgen og tilbudt uddannelse i VIT og vagtplanlægning gennem de lokale tjenestetidsenheder.

”Det betyder dog ikke, at alle vores personaleledere på nuværende tidspunkt er eksperter i VIT, hvilket også er helt naturligt, da systemet fortsat er relativt nyt. Vi har derfor fortsat fokus på, at vores personaleledere kender VIT-systemet godt og er klædt på til at kunne vejlede medarbejderne i det daglige,” siger Ole Kjeld Hansen.

Af Søren Gregersen