17.04.2024

Frontalt angreb på statens personale

Det hører ingen steder hjemme, at Finansministeriet åbner for at fjerne medarbejdernes betalte frokostpause uden forhandling eller lønforhøjelse.

Retten til betalt frokostpause er en del af den samlede pakke for vores medlemmer, og dermed en integreret del af vores overenskomstgrundlag. Den ret kan Finansministeriet ikke fjerne uden forhandling.

Det er dybt kritisabelt, at arbejdsgiveren bliver ved med at forringe vores arbejdsvilkår.

Statens personale skal i forvejen løbe hurtigere og hurtigere for at få tingene til at hænge sammen. Vi pålægges årlige besparelser og effektiviseringer.

Nu synes man åbenbart, at det er rimeligt, at vi skal arbejde 2,5 timer mere om ugen uden at få mere i løn for det. Jeg ser det som en åbenlys provokation fra arbejdsgiverens side kort tid før overenskomstforhandlingerne.

Det vil i øvrigt være praktisk umuligt at gennemføre på vores arbejdsplads af sikkerhedsmæssige årsager.

Kim Østerbye
Forbundsformand